1. Startsidan
  2. / Media
  3. / Pressmeddelanden
  4. / 2024
  5. / Nytt antal röster och utestående aktier

Nytt antal röster och utestående aktier

Bolaget har en skyldighet enligt lag att offentliggöra uppgifter om en förändring i totala antalet aktier eller röster i bolaget.

Vid årsstämman 2011 infördes ett omvandlingsförbehåll i Industrivärdens bolagsordning. Aktieägare har rätt att när som helst begära omvandling av A-aktier till C-aktier. Under mars månad 2024 har omvandlingar skett av 5 017 577 A-aktier till 5 017 577 C-aktier.

Efter omvandlingen uppgår antalet röster i bolaget till 266 190 340,3. Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 431 899 108, varav 247 778 255 A-aktier och 184 120 853 C-aktier.


Stockholm den 28 mars 2024

AB INDUSTRIVÄRDEN (publ)


För ytterligare information kontakta:

Sverker Sivall, Kommunikations- och hållbarhetschef, tel. 08-666 64 00


Denna information är sådan information som AB Industrivärden är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom kommunikations- och hållbarhetschefen Sverker Sivalls försorg (tel. 08-666 64 00), för offentliggörande den 28 mars 2024 kl. 10:00 CET.