1. Startsidan
  2. / Verksamheten
  3. / Portföljen
  4. / Volvo

Volvo

Volvokoncernen har en ledande position inom transport- och infrastrukturlösningar med lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet.

Volvos affärsmodell bygger på företagets starka varumärken, konkurrenskraftiga produkter och ledande teknik, framstående servicelösningar samt framgångsrika partnerskap och samarbeten, med syftet att tillhandahålla pålitliga, säkra, effektiva och hållbara lösningar som skapar värde för kunderna. Bolaget bedriver ett målmedvetet innovationsarbete inom områden som elektrifiering, automation samt uppkoppling och är idag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara transport och infrastrukturlösningar.

Aktiv ägarposition sedan 2009.

Värdeutveckling Volvoaktien

Vd: Martin Lundstedt
Styrelseordförande: Carl-Henric Svanberg

Valberedningsrepresentant: Fredrik Persson
Styrelseledamot med anknytning till Industrivärden: Helena Stjernholm

 

Senast uppdaterad: 8 apr 2024