1. Startsidan
  2. / Verksamheten
  3. / Portföljen
  4. / SCA

SCA

SCA är ett ledande skogs- och skogsindustriföretag som med bas i Europas största privata skogsinnehav bedriver en resurseffektiv industri för att skapa högsta möjliga värde i och av skogen.

SCAs affärsmodell syftar till att förse sina kunder med förnybara produkter baserade på råvara från ansvarsfullt skötta skogar och en integrerad, välinvesterad samt resurseffektiv värdekedja. Med växande skogar och förnybara produkter bidrar SCA också till ett cirkulärt samhälle och till att binda koldioxid. Strategin är att växa den förnybara skogstillgången, att investera i den integrerade värdekedjan samt att ha en hög självförsörjningsgrad inom skogsråvara, energi och logistik. SCA äger och förvaltar skogsmark i Sverige, Estland, Lettland och Litauen, bedriver sågverks-­ och träförädlingsverksamhet samt tillverkar pappersmassa och förpackningspapper. Dessutom bedrivs en expanderande affär inom förnybar energi, bestående av vindkraft, biodrivmedel och fasta biobränslen.

Aktiv ägarposition sedan 1950.

Värdeutveckling SCA-aktien

Vd: Ulf Larsson
Styrelseordförande: Pär Boman

Valberedningsrepresentant: Bengt Kjell
Styrelseledamöter med anknytning till Industrivärden: Pär Boman och Karl Åberg

Senast uppdaterad: 8 jul 2024