Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer

  1. Startsidan
  2. / Verksamheten
  3. / Portföljen
  4. / SCA

SCA

SCA är ett ledande skogs- och skogsindustriföretag som med bas i Europas största privata skogsinnehav bedriver en resurseffektiv industri för att skapa högsta möjliga värde ur skogen.

SCAs affärsmodell syftar till att förse sina kunder med förnybara produkter baserade på råvara från ansvarsfullt skötta skogar och en integrerad samt resurseffektiv värdekedja. Med växande skogar och förnybara produkter bidrar SCA också till ett cirkulärt samhälle och till att binda koldioxid. Strategin är att fokusera på utvalda marknader och produktkategorier, att utveckla nya affärsmöjligheter genom innovation samt att löpande förbättra effektiviteten. SCA förvaltar skogsmark i Sverige, Estland, Lettland och Litauen, bedriver sågverks­- och träförädlingsverksamhet samt tillverkar pappersmassa och förpackningspapper.
Dessutom bedrivs en expanderande affär inom bioenergi och vindkraftsproduktion.

Aktiv ägarposition sedan 1950.

truck som lyfter pallar

Värdeutveckling SCA-aktien

graf över värdeutveckling för SCA aktien

Vd: Ulf Larsson
Styrelseordförande: Pär Boman

Valberedningsrepresentant: Helena Stjernholm
Styrelseledamöter med anknytning till Industrivärden: Pär Boman och Karl Åberg

Senast uppdaterad: 6 okt 2023