1. Startsidan
  2. / Media
  3. / Pressmeddelanden
  4. / 2023
  5. / Substansvärdet per den 31 december 2022

Substansvärdet per den 31 december 2022

Den 31 december 2022 var substansvärdet 293 kronor per aktie.

Sista stängningskurs den 30 december 2022 var 253,50 kronor för A-aktien och 253,00 kronor för C-aktien.


Stockholm den 10 januari 2023

AB INDUSTRIVÄRDEN (publ)


För ytterligare information kontakta:

Sverker Sivall, Kommunikations- och hållbarhetschef, telefon 08-666 64 00


Lämnad för publicering den 10 januari 2023, kl. 10:00.