Långsiktig kapitalförvaltare och aktiv ägare i nordiska börsbolag

Värdeutveckling

ÅRLIG GENOMSNITTLIG FÖRÄNDRING PER 30 SEPTEMBER 2016

    Totalavkastning
 

Substans-

värde*

Industri-

värden C

Index

(SIXRX)

9M:2016

1 år

3 år

5 år

7 år

10 år

14 %

15 %

10 %

18 %

12 %

6 %

13 %

12 %

15 %

22 %

16 %

9 %

6 %

13 %

13 %

17 %

13 %

8 %

* Inklusive återinvesterad utdelning