Långsiktig investerare och aktiv ägare i internationellt verksamma nordiska kvalitetsbolag