Långsiktig kapitalförvaltare och aktiv ägare i nordiska börsbolag

Värdeutveckling

ÅRLIG GENOMSNITTLIG FÖRÄNDRING PER 31 MARS 2016

    Totalavkastning
 

Substans-

värde*

Industri-

värden C

Index

(SIXRX)

3M:2016

1 år

3 år

5 år

7 år

10 år

4 %

-8 %

7 %

7 %

20 %

5 %

-5 %

-11 %

10 %

9 %

20 %

7 %

-3 %

-8 %

13 %

10 %

18 %

8 %

* Inklusive återinvesterad utdelning