Långsiktig kapitalförvaltare och aktiv ägare i internationellt verksamma nordiska kvalitetsbolag