Långsiktig kapitalförvaltare och aktiv ägare i nordiska börsbolag

Värdeutveckling

ÅRLIG GENOMSNITTLIG FÖRÄNDRING PER 31 MARS 2017

    Totalavkastning
 

Substans-

värde*

Industri-

värden C

Index

(SIXRX)

3M:2017

1 år

3 år

5 år

7 år

10 år 

13 %

33 %

12 %

15 %

12 %

6% 

14 %

45 %

20 %

19 %

16 %

8% 

6 %

21 %

12 %

15 %

12 %

8% 

* Inklusive återinvesterad utdelning