• Ericsson
  Ericsson

  Ericsson

  Ledarskap inom telekom

  Läs mer

 • Handelsbanken
  Handelsbanken

  Handelsbanken

  Hög kundnöjdhet genom lokalt kundansvar

  Läs mer

 • ICA Gruppen
  ICA Gruppen

  ICA Gruppen

  Nordens ledande detaljhandelsbolag genom lokalt entreprenörskap

  Läs mer

 • Industrivärden
  Industrivärden

  Industrivärden

  Läs mer

 • Sandvik
  Sandvik

  Sandvik

  Unikt kunnande inom kundanpassad materialteknik

  Läs mer

 • SCA
  SCA

  SCA

  Innovativa hygien- och skogsindustriprodukter

  Läs mer

 • Skanska
  Skanska

  Skanska

  Internationell bygg- och projektutvecklingsverksamhet

  Läs mer

 • SSAB
  SSAB

  SSAB

  Nischorientering mot höghållfasta stål

  Läs mer

 • Volvo
  Volvo

  Volvo

  Ledande position inom moderna transportlösningar

  Läs mer

Välkommen till Industrivärden

Industrivärden är ett börsnoterat investmentbolag och ett av Nordens ledande industriförvaltningsbolag. Affärsidén är att genom aktivt ägande generera hög tillväxt av substansvärdet och därigenom möjliggöra en totalavkastning till aktieägarna som över längre tidsperioder är högre än genomsnittet för Stockholmsbörsen.

Innehavsbolagen

Handelsbanken, 26%
26%
Sandvik, 17%
17%
Volvo, 16%
16%
SCA, 15%
15%
Ericsson, 8%
8%
Skanska, 6%
6%
ICA Gruppen, 6%
6%
SSAB, 4%
4%
Kone, 1%
1%

Kalender

okt 06
Industrivärdens Delårsrapport 9M 2014

Aktier

Substansvärde
153 SEK per aktie den 31 aug 2014

Industrivärden 70 år 2014