Långsiktig kapitalförvaltare och aktiv ägare i nordiska börsbolag

Värdeutveckling

ÅRLIG GENOMSNITTLIG FÖRÄNDRING PER 30 September 2017

    Totalavkastning
 

Substans-

värde*

Industri-

värden C

Index

(SIXRX)

9M:2017

1 år

3 år

5 år

7 år

10 år 

18 %

27 %

16 %

16 %

11 %

6% 

25 %

33 %

22 %

21 %

16 %

9% 

12 %

16 %

13 %

16 %

12 %

8% 

* Inklusive återinvesterad utdelning