Långsiktig kapitalförvaltare och aktiv ägare i nordiska börsbolag

Värdeutveckling

ÅRLIG GENOMSNITTLIG FÖRÄNDRING PER 31 mars 2018

    Totalavkastning
 

Substans-

värde*

Industri-

värden C

Index

(SIXRX)

3M:2018

1 år

3 år

5 år

7 år

10 år

2%

7%

10%

12%

10%

10%

-4%

2%

10%

14%

12%

12%

0%

2%

4%

12%

10%

10%

* Inklusive återinvesterad utdelning