Långsiktig kapitalförvaltare och aktiv ägare i nordiska börsbolag

Värdeutveckling

ÅRLIG GENOMSNITTLIG FÖRÄNDRING PER 30 JUNI 2016

    Totalavkastning
 

Substans-

värde*

Industri-

värden C

Index

(SIXRX)

6M:2016

1 år

3 år

5 år

7 år

10 år

3 %

-6 %

9 %

7 %

14 %

6 %

-3 %

-10 %

11 %

10 %

16 %

8 %

-4 %

-3 %

13 %

10 %

14 %

8 %

* Inklusive återinvesterad utdelning