Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer

  1. Startsidan
  2. / Verksamheten
  3. / Värdeskapande
  4. / Innehavsbolagens resultatgenerering

Innehavsbolagens resultatgenerering

Genom aktivt ägande arbetar Industrivärden långsiktigt för att utveckla och skapa värde i innehavsbolagen. Det aktieägarvärde som genereras i Industrivärden baseras på aktiemarknadens värdering av innehavsbolagens finansiella prestationer, utdelningskapacitet och framtidsutsikter.

Utvecklingen av innehavsbolagens resultatgenerering, som kommer Industrivärden till del, kan illustreras som Industrivärdens kapitalviktade andel av innehavsbolagens rörelseresultat.

Under den senaste tioårsperioden har det aggregerade viktade rörelseresultatet ökat med i genomsnitt 8 procent årligen. Utdelningsintäkterna från portföljen har ökat med i genomsnitt 9 procent per år.

Aktiemarknaden värderar löpande innehavsbolagens finansiella prestationer och framtidsutsikter uttryckt som deras respektive marknadsvärde. Det aggregerade marknadsvärdet av Industrivärdens ägarandelar i innehavsbolagen har under den senaste tioårsperioden ökat med i genomsnitt 7 procent årligen. Under motsvarande period har substansvärdet inklusive återinvesterad utdelning ökat med i genomsnitt 11 procent årligen.

IV_png_SVE_28.png

Senast uppdaterad: 8 jun 2023