1. Startsidan
  2. / Verksamheten
  3. / Värdeskapande
  4. / Aktieutvecklingen

Aktieutvecklingen

Industrivärdenaktien är noterad på Stockholmsbörsens lista för stora bolag (Nasdaq OMX Nordic Stockholm). Under den senaste tre-, fem- och tioårsperioden har Industrivärdenaktien givit en högre totalavkastning än Stockholmsbörsen.

Värdeutveckling

Årlig genomsnittlig förbättring per 31 december 2019

    Totalavkastning
 

Substansvärde*

Industrivärden C

Index (SIXRX)

2019

35%

30%

35%

3 år

13%

13%

12%

5 år

13%

14%

11%

7 år

14%

15%

14%

10 år

12%

15%

12%

* Inklusive återinvesterad utdelning

Senast uppdaterad: 04 mar 2020