Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer

  1. Startsidan
  2. / Verksamheten
  3. / Värdeskapande
  4. / Aktieutvecklingen

Aktieutvecklingen

Industrivärdens A- och C-aktie är noterade på Stockholmsbörsen (Nasdaq Stockholm) och ingår i segmentet för stora bolag.

Den senaste tioårsperioden har den genomsnittliga årliga totalavkastningen uppgått till 12 procent för både Industrivärdens A- och C-aktie, jämfört med 12 procent respektive 10 procent för totalavkastningsindexen för Stockholmbörsen (SIXRX) och OMXS30 (OMXS30GI).

IV_png_SVE_29.png

IV_png_SVE_30.png

Framstående innehavsbolag
Exponering mot kvalitetsbolag som karaktäriseras av beprövade affärsmodeller, en stor bredd av underliggande verksamhetsområden, starka marknadspositioner, goda kassaflöden, finansiell styrka och en tydlig utvecklingsförmåga.

Engagerade ägare
Med bas i starka påverkanspositioner, en betydande kunskap om innehavsbolagen och deras omvärld, ett långsiktigt perspektiv samt finansiell styrka bidrar Industrivärden aktivt i deras bolagsstyrning och strategiska utveckling. Det långsiktiga ägarperspektivet medför ett naturligt fokus på hållbar utveck ling och långsiktigt värdeskapande i innehavsbolagen.

Attraktiv avkastning till balanserad risk
Innehavsbolagens förmågor och karaktärsdrag – i kombination med Industrivärdens långsiktiga ägarengagemang – möjliggör en attraktiv avkastning till balanserad risk.

Senast uppdaterad: 20 mar 2023