1. Startsidan
  2. / Verksamheten
  3. / Vår historia
  4. / Historieexposé
  5. / 2010-2015

2010-2015: Portföljförändringar samt ökad belåning

Industrivärden gick in i 2010-talet med en transparent portfölj av noterade innehavsbolag. Den renodling som man börjat med vid millennieskiftet var nu genomförd och fokus kunde läggas helt på portföljens innehavsbolag.

Industrivärden förvärvade ytterligare aktier i Volvo och blev bolagets enskilt största ägare 2012. Under 2013 avyttrades det kvarvarande aktieinnehavet i Indutrade. Samma år förvärvade Industrivärden även tio procent av kapitalet i ICA Gruppen. Aktierna förvärvades från ICA-handlarnas Förbund i samband med att Hakon Invest köpte holländska Aholds ägarandel i ICA och bytte namn till ICA Gruppen, följt av en börsnotering. Därmed blev Industrivärden ny storägare i Nordens ledande detaljhandelsföretag.

För att finansiera genomförda nyinvesteringar och refinansiera lån emitterades två konvertibellån samt en exchangeable mot underliggande aktier i ICA Gruppen. Det första konvertibellånet kom att konverteras till nyemitterade Industrivärdenaktier medan det andra lånet till största del löstes kontant. Sammantaget uppgick Industrivärdens skuldsättningsgrad under perioden till mellan 15–30 procent, vilket kom att inskränka bolagets finansiella handlingsutrymme.

Senast uppdaterad: 04 mar 2020