1. Startsidan
  2. / Verksamheten
  3. / Vår historia
  4. / Historieexposé
  5. / 2000-talet

2000-talet: Fortsatt renodling och utvecklad ägarstrategi

Med det nya årtusendets fortsatta globalisering och kapitalmarknadsutveckling ökade konkurrensen generellt. De svenska investmentbolagen fokuserade i större utsträckning sina verksamheter mot områden där man hade sina verkliga styrkefördelar. Den globala finansiella krisen 2007, som startade med en kollaps på den amerikanska bolånemarknaden, gjorde inte arbetet lättare. Allt snabbare förändringar i omvärlden gjorde att företag som Industrivärden behövde öka aktiviteten i sina bolag och i ägarleden.

Industrivärden renodlade därför sin verksamhet ytterligare under millenniets början, mot ett ännu mer aktivt ägande i en transparent portfölj av stora och medelstora nordiska börsbolag. Långsiktigheten betonades och formerna för ägarengagemang vidareutvecklades.  

Vid inledningen av 2000-talet bestod Industrivär­dens aktieportfölj av stora aktieposter i sex börsbolag (Ericsson, Sandvik, Skanska, Handelsbanken, SSAB och SCA), en medelfristig aktieportfölj (omfattande bland annat Skandia och Lundbeck A/S), två kvarvarande helägda industribolag (Besam och Isaberg Rapid) samt industrihandelsbolaget Indutrade.  

2001 tillträdde Anders Nyrén som ny verkställande direktör med uppdraget att renodla portföljen och göra Industrivärden till ett utpräglat investeringsbolag och 2002 blev Tom Hedelius, som varit ledamot sedan 1991, ordförande i Industrivärden. Hedelius efterträddes 2010 av Sverker Martin-Löf, som var ledamot åren 1996–1997 samt från och med 2002.

Under den första halvan av 2000-talet avvecklades Industrivärdens medelfristiga börsportfölj där försäkringsbolaget Skandia var det i särklass största innehavet. Skandia kom som innehav redan 1967, men positionen hade byggts upp rejält sedan 1990-talet och haft en stark värdetillväxt. Vid utgången av 2000 var Industrivärden Skandias näst största ägare. Eftersom Industrivärden såg aktierna främst som en likviditetsinvestering hade man inte sökt plats i styrelsen och under Skandias svåra år vid 2000-talets början fick man erfara att bolagets styrning varit undermålig. Innehavet såldes till slut med en betydande förlust.

Industrivärden hade även byggt upp en position i det danska läkemedelsbolaget Lundbeck som också avyttrades, detta dock med en betydande vinst. De två kvarvarande industribolagen (Besam och Isaberg Rapid) såldes även de med god vinst.

I mitten av 2000-talet stärkte Industrivärden sina ägarpositioner i Handelsbanken och Sandvik samt började bygga upp en stor ägarposition i Volvo, som därmed återkom som innehavsbolag, efter att tidigare funnits i portföljen under tjugo år från 1968. I slutet av 2005 valde Industrivärden att börsnotera Indutrade men kvarstod som största aktieägare. 

Under decenniet gjordes även betydande investe­ringar i de medelstora börsbolagen Össur (medicintek­nik), Munters (lufthantering) och Höganäs (metallpul­ver), som alla blev mycket goda affärer. Industrivärden deltog även i en nyemission i Ericsson och en nyemis­sion i SSAB. Dessa nyemissioner medförde att Ericsson kunde räddas i ett svårt marknadsläge och SSAB stärka sin position inom höghållfast stål, genom förvärvet av amerikanska IPSCO.

Under första halvan av decenniet byggde Industrivärden upp en kort handel med fokus på derivataffärer. Verksamheten avvecklades under andra halvan av 2010-talet.

Senast uppdaterad: 09 mar 2020