Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer

  1. Startsidan
  2. / Verksamheten
  3. / Vår historia
  4. / Historieexposé
  5. / 1990-talet

1990-talet: Konsolidering av industrirörelsen och ett antal större aktieaffärer

1990-talet inleddes med samhällsekonomisk kris. Kraftigt stigande räntor fick börsen att falla, bland annat utlöst av Iraks invasion i Kuwait. I spåren följde en rejäl konjunkturnedgång, snabbt fallande fastighetspriser och bankkris. Värdet på Industrivärdens börsportfölj sjönk initialt med 22 procent, innan återhämtningen inleddes.

Finansmannen Erik Penser klev in i styrelsen medan Anders Wall lämnade. 1994 blev Clas Reuterskiöld ny verkställande direktör medan Handelsbankens ordförande Tom Hedelius valdes in i styrelsen. Operativt kännetecknades Industrivärdens 1990-tal av flera stora affärer i börsportföljen. Vissa långvariga innehav avyttrades medan andra tillkom, förvärv som är av stort intresse för Industrivärden än idag. 

En omfattande omstrukturering genomfördes till exempel i dotterbolaget PLM. Verksamheten koncen­trerades till förpackningar som kunde återvinnas eller återanvändas, som glasförpackningar och dryckes­burkar. Därefter satte Industrivärden 1995 bolaget på börsen, för att tre år senare sälja sitt kvarvarande inne­hav till brittiska förpackningstillverkaren Rexam, som fortfarande bedriver omfattande verksamhet i Sverige. Därmed avslutades ett nästan 40-årigt ägarintresse i PLM.

Industrivärdens intressen i gasbolaget AGA löpte ännu längre bak i tiden, hela vägen till 1910-talet då Handelsbanken investerat i AB Gasaccumulator. Men 1999, efter en renodling av AGA:s verksamhet där bland annat dotterbolaget Frigoscandia sålts av, avyttrades det sista aktieinnehavet. Tyska gaskoncernen Linde står sedan dess som ägare till AGA. 

1990-talet såg annars två stora nyförvärv och ett tilläggsköp i Industrivärdens portfölj.

Ståljätten SSAB hade skapats 1978 för att säkra den svenska stålindustrin med den svenska staten som huvudägare (i bolaget ingick bland annat Oxelösunds järn­verk som Industrivärdens föregångare Handion hade ägarintressen i redan 1924). När staten nu minskade sitt engagemang genomförde Industrivärden ett stort förvärv och blev största aktieägare i SSAB.

Industrivärdens andra stora förvärv kom mot slutet av 1990-talet med en betydande aktiepost i industri­koncernen Sandvik. Sandvik gjorde därmed ett återinträde i Industrivärdens portfölj, efter att ha funnits med en period från 1978 (efter Fagersta-transaktionen med Kinnevik) och riktigt långt tillbaka tiden, under 1920-talet hos Handion.

Sandvikaktierna förvärvade Industrivärden från Skanska, som då arbetade för att renodla sin verksam­het mot byggsektorn. Industrivärden fördubblade snart sitt innehav i just Skanska och kom att bli ny huvudägare i byggbolaget.

Industrivärden ville konsolidera de många industri­rörelser som vid 1990-talets ingång ingick i portföljen. Man förvärvade därför de återstående aktierna i Invest­ment AB Bahco. Tillsammans med Nils Dackes verksam­heter flyttades de över till den helägda industrirö­relsen Inductus. Därefter, för att tydliggöra ägandet och förenkla ägarstyrningen, inleddes en process där Industrivärden reducerade antalet industribolag genom försäljningar och sammanslagningar. När processen var klar upplöstes Inductus och tre återstående industri­bolag blev helägda dotterbolag till Industrivärden. 1997 avyttrades ett av de återstående industribolagen samt fastighetsbolaget Fundament.

Vid periodens slut, efter avyttringar och förvärv, hade elva portföljbolag reducerats till sju.

Senast uppdaterad: 09 mar 2020