Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer

  1. Startsidan
  2. / Verksamheten
  3. / Vår historia
  4. / Historieexposé
  5. / 1960-talet

1960-talet: Portföljdifferentiering med fokus på verkstads- och byggbolag

1960-talet innebar rekordår i Sverige. Det stadiga bostadsbyggandet drev tillväxt i bland annat bygg- och verkstadsbranscherna. Industrivärdens styrelse ville diversifiera portföljen mot intressanta områden och ökade tempot. 1960 investerade man i den snabbväxande förpackningsspecialisten Plåtmanufaktur, PLM och 1961 tillkom aktieinnehav i ventilations- och verktygsspecialisten AB Bahco. Ett av Industrivärdens mer framstående innehav i byggbranschen var Gullhögen mineralfiber som nu omvandlades till Gullfiber AB och utvecklades mycket gynnsamt.

Stig Ödmark blev ny verkställande direktör 1960 och något år senare fick han sin första medarbetare. 

En utmaning för onoterade familjeföretag var redan då att det var svårt att omvandla aktier till mer realiserbara värden. Därför bildade Handelsbanken och Industrivärden 1962 bolaget Investment AB Promotion. Pro­motion förvärvade ett antal familjeföretag och sattes sedan på börsen, vilket skulle underlätta för de tidigare familjeägarna att sälja sina aktieinnehav.

Industrivärden fortsatte att diversifiera sin innehavsportfölj, ofta med företag som funnits med redan i föregångaren AB Handions omfångsrika portfölj på 1920-talet. Bolagen hade fortsatt att röra sig nära ”handelsbankssfären” och blev nu regelrätta innehav, som till exempel A-betong, Boliden och Husqvarna. Industrivär­den köpte även aktier i grundarbolaget Handelsbanken.

Privatägda John Mattson Byggnads AB (sedermera JM) köptes upp och blev nytt dotterbolag. Det blev inledningen till en omstrukturering i byggbranschen, där Industrivärden snart förvärvade byggmaterialbola­get Olsson & Rosenlund och slog ihop det med övriga byggmaterialföretag i portföljen. Det tillväxta Olsson & Rosenlund slogs sedan ihop med John Mattson samt Gullfiber och bildade den nya JIMOR-koncernen (namngivet efter initial- och centralbokstäverna i de ingående bolagen). Industrivärdens främsta syfte med konsolideringen var att möjliggöra exploatering av bolagets stora markinnehav i John Mattsons regi.

Andra nykomlingar i portföljen under 1960-talet var Facit AB, Försäkrings AB Skandia, Pripps Bryggerier, Turitz och Tändsticksaktiebolaget. Via ett nybildat dotterbolag, AB Delus, köptes även aktier i IBM, General Motors och Gunnebo Bruk.

Även om SCA, Fagersta och Ericsson fortsatte att utgöra Industrivärdens värdemässigt största innehav, hade diversifieringen vid 1960-talets slut nått så långt att Industrivärden övergick till att redovisa sina inne­hav fördelade på olika branscher, som skogsindustri, järn- och metallverk, verkstadsindustri, elindustri, byggnadsindustri, livsmedelsindustri, varuhus, invest­mentbolag, banker, försäkringsbolag och övriga bolag.

Vid 1960-talets slut hade Industrivärden växt även personellt. Man var nu sex medarbetare, med Nils Berggren som verkställande direktör. Ordförande var Tore Browaldh, son till Ernfrid, som även var styrelse­ordförande i Handelsbanken där han just avgått som verkställande direktör.

Senast uppdaterad: 04 mar 2020