1. Startsidan
  2. / Verksamheten
  3. / Vår historia
  4. / Historieexposé
  5. / 1950-talet

1950-talet: Stärkta ägarpositioner och betydande nyförvärv

Under efterkrigstiden började hjulen snurra igen i Sverige. Industrivärden ökade sina ägarpositioner i flera av innehavsbolagen. Helmer Stén, på många sätt avgörande för Industrivärdens tillkomst, avled under sommaren 1950 och efterträddes av Sten Westerberg. I minnesorden för Helmer skrevs att: ”han ställt sitt kloka omdöme samt sin beprövade erfarenhet och sällsynt stora förmåga att samla och entusiasmera till bolagets obegränsade förfo­gande. För denna insats häfta bolaget i största tacksam­hetsskuld till honom.”

Handelsbanken hade fortfarande stora fordringar på SCA och följde världsmarknaden för trä och papper med intresse. USA var den då största exportören av dessa varor, men utbudet mötte inte efterfrågan med stigande priser som följd. Handelsbanken såg nu posi­tivt på utvecklingen och drev fram en börsintroduktion av SCA. Industrivärden passade då på att sälja förlags­bevisen i Bolinder-Munktell till Handelsbanken för att istället förvärva tio procent av SCA-aktierna. Företaget som en gång i tiden varit Handion hade nu sin ”efter­trädare” som ägare.

Under decenniet arbetade Industrivärden, fortfa­rande med bara en anställd, främst med transaktioner i de existerande portföljbolagen. Fondemissioner ökade innehaven i såväl Fagersta som Almedahl-Dalsjöfors, Bergvik och Ala. Engagemanget i Fagersta och SCA växte återkommande samtidigt som det minskade i Ericsson.

Ferdinand Wallberg blev bolagets verkställande direk­tör 1956 och Ernfrid Browaldh ny styrelseordförande. Mot decenniets slut dök helt nya innehav upp i Industrivärdens portfölj. 1957 köpte man aktieposter i AGA AB och Svenska Metallverken. De båda bolagen hade då varit med länge i Handelsbankens intressesfär. 1958 expanderade Industrivärden inom textilbranschen när man köpte aktier i Borås Väveri. 1959 utökade man sin investering i byggbranschen genom en apportemission i cementtillverkaren Gullhögens Bruk. Gullhögens ägarfamilj Wingårdh blev därigenom Industrivärdens första större aktieägare.

Senast uppdaterad: 04 mar 2020