1. Startsidan
  2. / Verksamheten
  3. / Vår historia
  4. / Historieexposé
  5. / 1940-talet

1940-talet: Industrivärden bildas med åtta innehavsbolag och börsnoteras

År 1944 skapades investmentbolaget Industrivärden, som dotterbolag till Handelsbanken. Namnet valde man för att visa på de stora värden i industriföretag som överfördes till det nybildade bolaget.

Konstituerande bolagsstämma hölls 15 januari 1944 och bolaget registrerades 21 februari. Industrivärden emitterades som ett solitt företag med 2 500 preferens­aktier och 250 000 stamaktier med Helmer Stén som styrelseordförande och Sture Ödmark som verkställande direktör. Grundtillgångarna var innehav i åtta bolag, till ett bokföringsmässigt värde om 44 miljoner kronor: skogsbolaget Bergvik och Ala, vattenkraftbolaget Hammarforsen (som båda brutits ut från SCA samtidigt som moderbolaget rekonstruerades), stålföretaget Fagersta, Telefonaktiebolaget L M Ericsson, textilbolaget Almedahl-Dalsjöfors, textilbolaget Kilsund samt de aktieförvaltande bolagen AB Hindus och AB Regia. Dessutom ingick förlagsbevis för fem miljoner i verkstadsbolaget Bolinder-Munktell. 

Redan påföljande år tog Handelsbanken Industrivärden till Stockholms Fondbörs. Bankens aktieägare erbjöds teckna en stamaktie i Industrivärden för varje fyrtal stamaktier i banken. De första åren hade bolaget bara en anställd, dess verkställande direktör, och ägandet utövades främst av styrelsens medlemmar.

 

Senast uppdaterad: 04 mar 2020