Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer

  1. Startsidan
  2. / Verksamheten
  3. / Industrivärden i korthet

Industrivärden i korthet

Industrivärden är ett börsnoterat investeringsbolag som genom aktivt ägande bidrar till innehavens långsiktiga utveckling och värdeskapande. Verksamheten utgår från en koncentrerad portfölj av svenska börsbolag med starka marknadspositioner och god värdepotential. Genom att bidra till innehavsbolagens operativa och strategiska utveckling, skapar Industrivärden långsiktigt aktieägarvärde till balanserad risk.

Affärsmodellen baseras på Industrivärdens styrkefaktorer i form av ett långsiktigt investeringsperspektiv, starka påverkanspositioner, en välutvecklad ägarmodell, djup industriell kunskap och erfarenhet, finansiell styrka och ett omfattande nätverk. Industrivärdens inflytande i innehavsbolagen baseras på betydande ägarpositioner och ett stort förtroendekapital.

I ägarrollen bidrar Industrivärden till att innehavsbolagen etablerar och över tid stärker ledande positioner inom sina respektive branscher. Stor vikt läggs vid ett tydligt ledarskap, fokusering och flexibilitet. Det aktiva ägandet utövas främst genom engagemang i valberedningsarbete, styrelserepresentation och en löpande dialog med innehavsbolagen. Vidare genomförs en kontinuerlig utvärdering av bolag, styrelse, vd och företagsledning. De olika åtgärder som bedöms öka värdeskapandet definieras i Industrivärdens ägaragendor, vilka utgör grunden för påverkansarbetet.

Den långsiktiga målsättningen är att öka substansvärdet i syfte att generera en konkurrenskraftig totalavkastning till Industrivärdens aktieägare. Aktieportföljen består av investeringar i Sandvik, Volvo, Handelsbanken, Essity, SCA, Ericsson, Skanska och Alleima. Innehavsbolagen har starka positioner inom sina respektive områden och aktieportföljen bedöms ha en långsiktigt attraktiv avkastningspotential till balanserad risk.

Idag möter många företag en allt mer komplex omvärld, ökad konkurrens och betydande utmaningar. Det gäller allt från skiftande hållbarhetsaspekter och makroekonomiska förutsättningar på företagens olika geografiska marknader, till hot och möjligheter sprungna ur omvälvande och tätt sammanlänkade megatrender. Den här utvecklingen skapar ökade möjligheter för engagerade och kunniga ägare som förstår sina innehavsbolag och deras omvärld väl. Aktiva ägare som kan ställa tydliga krav och ifrågasätta, samt stödja sina innehavsbolag, har därför en tydlig konkurrensfördel till gagn för såväl bolagen som för oss som investerare. Här har vi vår styrkeposition med en professionell organisation och en bevisat god avkastningsförmåga.

Högkvalitativ aktieportfölj

Exponering mot en koncentrerad portfölj av kvalitetsbolag med god värdepotential och balanserad riskexponering genom innehavsbolag med ledande positioner inom sina respektive branscher, stor operationell och finansiell flexibilitet samt god förmåga att generera kassaflöden.

Aktivt ägarskap

Med bas i starka påverkanspositioner, ett långsiktigt perspektiv och en betydande kunskap om innehavsbolagen och deras omvärld bidrar Industrivärden aktivt i deras operativa och strategiska utveckling genom att utvärdera, ställa krav, påverka och ge stöd. Det aktiva ägandet minskar därmed Industrivärdens risk i aktieinnehaven.

Långsiktigt och hållbart perspektiv

Det långsiktiga ägarperspektivet medför en naturlig fokusering på hållbar utveckling och långsiktiga värdeskapande åtgärder i innehavsbolagen.

Konkurrenskraftig avkastning

Industrivärdenaktien har genererat en konkurrenskraftig avkastning till balanserad risk på såväl medellång som lång sikt.

Industrivärdens A- och C-aktie är noterade på Stockholmsbörsen (Nasdaq Stockholm) och ingår i segmentet stora bolag.

Värdeutveckling

Årlig genomsnittlig förändring den 30 september 2022

      Totalavkastning  
   

Substansvärde*

Industrivärden C

Index (SIXRX)

 

 

2022, 9 månader

-23%

-19%

-31%

 

 

1 år

-14%

-16%

-22%

 

 

3 år

4%

3%

7%

 

 

5 år

4%

4%

7%

 

 

7 år

9%

9%

9%

 

 

10 år

10%

12%

11%

 

* Inklusive återinvesterad utdelning

Senast uppdaterad: 05 sep 2022