Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer

  1. Startsidan
  2. / Verksamheten
  3. / Hållbarhet
  4. / Utvecklingssteg 2020

Utvecklingssteg 2020

Vidareutveckling av Industrivärdens hållbarhetsanalys

Med bas i Industrivärdens integrerade ramverk för hållbarhetsanalys påbörjades under 2020 en mer omfattande genomgång av innehavsbolagens hållbarhetsarbete. Processen kommer att fortgå under 2021. Påverkansinsatser sker inom ramen för det aktiva ägandet.

Indikatorer för uppföljning av innehavens hållbarhetsarbete

Som en del av hållbarhetsredovisningen har indikatorer och exempel etablerats avseende innehavsbolagens hållbarhetsarbete. Syftet är att långsiktigt kunna följa utvecklingen inom centrala områden.

Fördjupade intressentdialoger

Under 2020 har Industrivärdens intressentdialoger breddats med avseende på målgrupper och nivåer. Arbetet har ökat den egna kunskapen och säkerställt en god bild av omvärldens förväntningar på Industrivärden som långsiktig ägare. Som ett resultat av dialogen under 2020 har bland annat beskrivningen av bolagets klimatpåverkan förtydligats.

Senast uppdaterad: 04 mar 2021