Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer

  1. Startsidan
  2. / Verksamheten
  3. / Hållbarhet
  4. / Utvecklingssteg 2019

Utvecklingssteg 2019

Full tillämpning av utvecklad hållbarhetsanalys

Under 2017 lanserades Industrivärdens nya ramverk för hållbarhetsanalys med syftet att stärka kunskapen, analysen och påverkansmöjligheterna i frågor som rör hållbarhet. Därefter har den utvecklade analysen integrerats i den operativa verksamheten med full tillämpning under 2019. Ramverk och arbetsprocesser utvecklas kontinuerligt som en integrerad del av Industrivärdens affärsmodell.

Lansering av nytt ramverk för analys av anti-korruption

Industrivärden deltar sedan 2016 i Sidas samverkansprojekt SISD (Swedish Investors for Sustainable Development). Syftet är att inhämta kunskap och att utbyta erfarenheter. Inom ramen för projektet ingår Industrivärden i en arbetsgrupp som fokuserar på anti-korruption, en viktig fråga inom FN:s hållbarhetsmål 16: fredliga och inkluderande samhällen. Under 2019 lanserades ett ramverk till stöd för analysen av företags arbete med anti-korruption.

Fördjupade intressentdialoger

Industrivärden är intresserade av och lyhörda för omvärldens förväntningar på dess verksamhet. Mot denna bakgrund förs en kontinuerlig dialog med bolagets intressenter för att ta del av deras perspektiv och för att utbyta kunskap. Intressentdialogen är ett viktigt stöd i utvecklingen av hållbarhetsarbetet och under 2018–2019 har den breddats med avseende på målgrupper och nivåer. Vidare deltar Industrivärden i olika publika forum och föredragningar med hållbarhetsteman. Dels för att visa på vikten av aktiva ägare för en hållbar samhällsutveckling, dels för att föra en dialog och samla in synpunkter samt lära av andra aktörer.

Senast uppdaterad: 26 feb 2020