Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer

  1. Startsidan
  2. / Verksamheten
  3. / Externa engagemang

Externa engagemang

Tekniksprånget

Får fler unga att vilja bli ingenjörer.

Tekniksprånget är ett nationellt praktikprogram som syftar till att få fler unga att vilja bli ingenjörer. Industrivärden samt ett flertal av våra innehavbolag deltar i praktikprogrammet. Programmet drivs av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) på uppdrag av regeringen i samverkan med näringslivet. 50 % av deltagarna är unga kvinnor. Praktikprogrammet pågår i 4 månader och efter praktiken uppger 80 % av ungdomarna att de kan tänka sig att bli ingenjörer.

Tekniksprånget är ett viktigt initiativ för att säkra den kompetens som Sverige behöver, både nu och i framtiden. Det råder stor brist på ingenjörer och detta initiativ bidrar till att fler kan tänka sig att utbilda sig till yrket, vilket är av yttersta vikt både för Industrivärden och innehavsbolagen. Initiativet bidrar även till att stärka våra arbetsgivarvarumärken.

Jobbsprånget

Matchar arbetsgivare och nyanlända akademiker.

Jobbsprånget är ett fyra månaders praktikprogram som syftar till att tillvarata kompetensen hos nyanlända akademiker och påskynda deras väg in på den svenska arbetsmarknaden. Industrivärden samt ett flertal av våra innehavbolag deltar i praktikprogrammet. Jobbsprånget är ett nationellt initiativ och drivs av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) på uppdrag av regeringen och Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW).

Efter genomförd praktik erbjuds 70% av deltagarna arbete. 50% av praktikanterna är kvinnor.

Jobbsprånget kombinerar affärsnytta och samhällsnytta genom att matcha dagens kompetensbehov med personer som står utanför arbetsmarknaden. 

Senast uppdaterad: 21 okt 2021