Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer

  1. Startsidan
  2. / Verksamheten
  3. / Aktieportföljen
  4. / Portföljstruktur

Portföljstruktur

Aktieportföljen utgörs av större aktieposter i sju innehavsbolag med starka marknadspositioner där Industrivärden utövar ett långsiktigt aktivt ägande. Vid utgången av 2021 hade innehavsbolagen en total omsättning om cirka 1 000 mdkr med verksamhet i över 190 länder. En betydande del av aktieportföljen är exponerad mot industriutrustning, kommersiella fordon, bankverksamhet samt konsumentprodukter.

33_Mottagen-utdelning-2021_SE.png

33_Branschfördelning_2021-12-31_SE.png

Senast uppdaterad: 07 jul 2022