Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer

  1. Startsidan
  2. / Verksamheten
  3. / Aktieportföljen
  4. / Portföljstruktur

Portföljstruktur

Aktieportföljen utgörs av större aktieposter i sju innehavsbolag med starka marknadspositioner där Industrivärden utövar ett långsiktigt aktivt ägande. Vid utgången av 2020 hade innehavsbolagen en total omsättning om cirka 1 100 mdkr med verksamhet i över 190 länder. En betydande del av aktieportföljen är exponerad mot industriutrustning, kommersiella fordon, bankverksamhet samt konsumentprodukter.

motagen-utdelning_innehaven_se-s33.png

branschfordelning-SE_S33.png

Senast uppdaterad: 11 maj 2021