1. Startsidan
  2. / Verksamheten
  3. / Aktieportföljen
  4. / Portföljstruktur

Portföljstruktur

Aktieportföljen utgörs av större aktieposter i åtta innehavsbolag med starka marknadspositioner där Industrivärden utövar ett långsiktigt aktivt ägande. Vid utgången av 2019 hade innehavsbolagen en total omsättning om 1 200 mdkr med verksamhet i över 180 länder. En betydande del av aktieportföljen är exponerad mot industriutrustning, kommersiella fordon, bankverksamhet samt konsumentprodukter.

 

Senast uppdaterad: 21 feb 2020