Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer

 1. Startsidan
 2. / Verksamheten
 3. / Aktieportföljen
 4. / Volvo

Volvo

Volvokoncernen har en ledande position inom transport och infrastrukturlösningar med lastbilar, anläggningsmaskiner, bussar, och motorer för marina- och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet.

Verksamheten är global med försäljning i 190 länder. Visionen är att vara världens mest eftertraktade och framgångsrika leverantör av transport- och infrastrukturlösningar. Affärsmodellen bygger på företagets konkurrenskraftiga produkter, starka varumärken, ledande service- och finansieringslösningar samt framgångsrika utvecklingssamarbeten, med syftet att tillhandahålla pålitliga, säkra, effektiva och hållbara lösningar som skapar värde för kunderna.

Bolaget bedriver ett målmedvetet innovationsarbete inom områden som elektrifiering, automation och uppkoppling och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar. För att ligga i framkant och utveckla nya ledande lösningar ingår Volvo partnerskap med andra företag, till exempel Samsung SDI inom batterier, Daimler Trucks inom bränsleceller, ett par branschkollegor inom laddningsnätverk samt NVIDIA och Aurora inom autonoma fordon

35_volvo_864 × 576.jpg

Aktivt ägande i praktiken

I egenskap av långsiktig aktiv ägare engagerar sig Industrivärden i innehavsbolagens strategiska utveckling. Mot bakgrund av bolagets affärsmodell handlar det främst om frågor som rör innehavsbolagens styrelser och bolagsledningar, finansiella utveckling samt frågor som strategi, marknadsposition, hållbarhet, effektivitet och kapitalstruktur. Nedan anges exempel på viktiga bolagsstyrningsfrågor och större strategiska aktiviteter för långsiktigt värdeskapande som respektive innehavsbolag vidtagit under de senaste åren, där Industrivärden genom representation i styrelse och valberedning haft en aktiv roll.

Värdeskapande åtgärder

 • Utvecklad strategi och nya finansiella mål samt organisationsförändringar med verksamhetsfokusering, decentralisering och snabbare beslutsprocesser
 • Tydlig fokusering på transformation mot framtida transportbehov, t ex elektromobilitet, automatisering och uppkoppling med effektivitet och hållbarhet i fokus
 • Ingående av strategiska samarbeten för att påskynda centrala utvecklingssteg, t ex med Daimler Truck inom bränsleceller (cellcentric), med Daimler Truck och Traton Group inom laddningsnätverk, Samsung SDI inom batterier, Isuzu Motors inom kommersiella fordon samt NVIDIA inom autonoma fordon
 • Fokus på organiska tillväxtmöjligheter bl a genom lokal tillverkning och försäljning av Volvos tunga lastbilar i Kina efter strategiskt förvärv av kinesiskt lastbilsföretag (förutsatt sedvanliga stängningsvillkor), samt genom utveckling av den globala serviceaffären
 • Ett antal nytillsättningar i styrelsen

Resultat

 • Ökad lönsamhet och stärkt finansiell ställning
 • Väsentligt stärkt förmåga att möta marknadssvängningar
 • Ledande position inom elektromobilitet och framtida hållbara transportlösningar

 

Senast uppdaterad: 06 okt 2022