1. Startsidan
  2. / Verksamheten
  3. / Aktieportföljen
  4. / Volvo

Volvo

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, anläggningsmaskiner, bussar, samt marin- och industrimotorer. Företaget tillhandahåller även kompletta finansierings- och servicelösningar.

Verksamheten är global med försäljning i 190 länder. Visionen är att vara världens mest eftertraktade och framgångsrika leverantör av hållbara transportlösningar. Affärsmodellen bygger på företagets starka varumärken, ledande innovationsförmåga och förstklassiga servicenätverk med syftet att tillhandahålla konkurrenskraftiga, pålitliga och effektiva produkter och tjänster som skapar värde för kunderna. Verksamheten bedrivs under flera ledande varumärken, vilket möjliggör för koncernen att bearbeta många olika kund- och marknadssegment på såväl mogna marknader som tillväxtmarknader. Lastbilar säljs under varumärkena Volvo, Renault Trucks, Mack och UD samt under varumärket Eicher i ett indiskt samriskbolag och under Dongfeng i ett kinesiskt samriskbolag. Volvokoncernen erbjuder även anläggningsmaskiner under varumärkena Volvo och SDLG. Koncernen tillverkar och säljer därutöver bussar samt, genom Volvo Penta, motorer för marina och industriella applikationer.

Bolaget driver ett målmedvetet innovationsarbete inom områden som elektrifiering, automation och uppkoppling, för att möta framtida behov av transportlösningar.

För mer information

Volvo 
Besöksadress: Gropegårdsgatan 2
S-405 08 Göteborg
031-66 00 00

www.volvogroup.se

Volvo IR

Senast uppdaterad: 07 jul 2020