1. Startsidan
  2. / Verksamheten
  3. / Aktieportföljen
  4. / Skanska

Skanska

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA.

Med stöd av globala trender inom urbanisering och demografi, samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i såväl enkla som ytterst krävande uppdrag. Verksamheten bedrivs inom tre verksamhetsgrenar: Byggverksamhet, Bostadsutveckling och Kommersiell fastighetsutveckling. Byggverksamheten utgör Skanskas största verksamhetsgren och omfattar hus-, anläggnings-/infrastruktur- och bostadsbyggande. Byggverksamheten genererar ett kassaflöde som kan investeras i värdeskapande projektutveckling. Bostadsutveckling utvecklar bostadsprojekt för försäljning till främst privatpersoner. Kommersiell fastighetsutveckling initierar, investerar i, utvecklar, hyr ut och säljer kommersiella fastigheter.

Skanskas verksamhet utgår från att värdeskapandet sker i de tusentals projekt som genomförs varje år. Bolagets övergripande mål är att skapa branschledande värde för aktieägarna genom att vara kundens första val och branschens mest attraktiva arbetsgivare, att arbeta värderingsdrivet med hållbara lösningar, att fortsätta utveckla det interna samarbetet och genom att löpande förbättra den operationella effektiviteten.

För mer information

Skanska
Warfvinges väg 25
112 74 Stockholm
010-448 00 00

www.skanska.se

Skanska IRA

Senast uppdaterad: 07 apr 2020