Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer

 1. Startsidan
 2. / Verksamheten
 3. / Aktieportföljen
 4. / Skanska

Skanska

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA.

Genom en ledande position inom innovation och hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i såväl enkla som ytterst krävande uppdrag. Bolaget bedriver verksamhet inom byggnation, bostadsutveckling, kommersiell fastighetsutveckling och förvaltningsfastigheter. Byggverksamheten utgör Skanskas största verksamhetsgren och omfattar hus-, anläggnings-/infrastruktur- och bostadsbyggande. Med denna som bas genereras ett kassaflöde som kan investeras i värdeskapande projektutveckling. Inom bostadsutvecklingen utvecklas bostadsprojekt för försäljning till främst privatpersoner och den kommersiella fastighetsutvecklingen initierar, investerar i, utvecklar, hyr ut och säljer kommersiella fastigheter.

Skanskas verksamhet utgår från att värdeskapandet sker i de tusentals projekt som genomförs varje år. Bolagets övergripande mål är att skapa branschledande värde för aktieägarna genom att vara kundens första val och branschens mest attraktiva arbetsgivare, att arbeta värderingsdrivet med hållbara lösningar, att etablera framgångsrika samarbeten och genom att löpande förbättra den operationella effektiviteten.

40_skanska_864 × 576.jpg

Aktivt ägande i praktiken – strategisk utveckling på senare år

I egenskap av långsiktig aktiv ägare engagerar sig Industrivärden i innehavsbolagens strategiska utveckling. Mot bakgrund av bolagets affärsmodell handlar det främst om frågor som rör innehavsbolagens styrelser och bolagsledningar, finansiella utveckling samt frågor som strategi, marknadsposition, hållbarhet, effektivitet och kapitalstruktur. Nedan anges exempel på viktiga bolagsstyrningsfrågor och större strategiska aktiviteter för långsiktigt värdeskapande som respektive innehavsbolag vidtagit under de senaste åren, där Industrivärden genom representation i styrelse och valberedning haft en aktiv roll.

Värdeskapande åtgärder

 • Omfattande organisatoriska och strukturella förändringar i syfte att fokusera verksamheten och förbättra lönsamheten samt minska projektrisker
 • Decentraliseringsåtgärder och renodling med syfte att öka operationell effektivitet
 • Framgångsrik tillväxt inom kommersiell fastighetsutveckling och bostadsutveckling
 • Stort hållbarhetsfokus illustreras bl a genom hållbarhetscertifierade fastigheter och framgångsrika åtgärder för minskade koldioxidutsläpp
 • Ett antal nytillsättningar i styrelsen samt tillträde av Anders Danielsson som vd 2018

Resultat

 • Stärkt lönsamhet och minskad risk i byggverksamheten
 • Ökat resultat inom projektutveckling
 • Stärkt finansiell ställning 

 

För mer information

Senast uppdaterad: 06 okt 2022