Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer

 1. Startsidan
 2. / Verksamheten
 3. / Aktieportföljen
 4. / Sandvik

Sandvik

Sandvik är en internationell högteknologisk industrikoncern, med försäljning i över 160 länder, som erbjuder produkter och tjänster som ökar kundernas produktivitet, lönsamhet och hållbarhet.

Verksamheten är sedan januari 2021 organiserad i fyra affärsområden och bedrivs inom 23 divisioner med fullt resultatansvar. Divisionerna har sina egna fokusområden för att säkerställa ledande globala positioner och att vara nummer ett eller två, inom sina respektive branscher. Sandvik levererar lösningar till framförallt kundsegmenten: gruvor, generell verkstadsindustri, fordon, energi, anläggning och flyg. Affärsområdet Sandvik Manufacturing and Machining Solutions är specialiserat på tillverkning av verktyg och verktygssystem för avancerad skärande metallbearbetning. Det expanderar inom digitala lösningar som optimerar kundernas produktivitet samt inom additiv tillverkning. Sandvik Mining and Rock Solutions levererar utrustning, verktyg, service, tjänster och tekniska lösningar för gruv- och anläggningsindustrin. Tillämpningsområdena omfattar exempelvis bergborrning och bergavverkning. Sandvik Rock Processing Solutions är marknadsledande inom kross och sortering inom gruv- och anläggningsbranschen och Sandvik Materials Technology tillverkar avancerade rostfria stål, speciallegeringar samt andra högpresterande material.

Sandvik har en lång historia av framgångsrik värdebaserad försäljning med fokus på kundernas processer och effektiviseringsmöjligheter. Bolagets styrkefaktorer utgörs av teknologiskt ledarskap, en unik kompetens inom materialteknik och industriprocesser, ett nära samarbete med kunderna och en god innovationsförmåga.

Sandvik-1535448_SE_S35 - kopia.jpg

Aktivt ägande i praktiken

I egenskap av långsiktig aktiv ägare engagerar sig Industrivärden i innehavsbolagens strategiska utveckling. Mot bakgrund av bolagets affärsmodell handlar det främst om frågor som rör innehavsbolagens styrelser och bolagsledningar, finansiella utveckling samt frågor som strategi, marknadsposition, effektivitet och kapitalstruktur med mera. Nedan anges exempel på viktiga bolagsstyrningsfrågor och större strategiska aktiviteter för långsiktigt värdeskapande som respektive innehavsbolag vidtagit under de senaste åren, där Industrivärden genom representation i styrelse och valberedning haft en aktiv roll.

 • Värdeskapande åtgärder
 • Val av Johan Molin som styrelseordförande 2015
 • Tillsättning av Björn Rosengren som vd 2015 och Stefan Widing som vd 2019
 • Ett antal nytillsättningar i styrelsen
 • Konsolidering av bolagsstrukturen och implementering av ett decentraliserat styrsätt
 • Utvecklad strategi och renodling av verksamheten
 • Framtagande av nya finansiella mål
 • Implementering av nya hållbarhetsrelaterade mål med fokus på cirkularitet, klimat, säkerhet och fair play
 • Initiering av intern separation av Sandvik Materials Technology för en separat börsnotering under 2022, förutsatt aktieägarnas godkännande och att omständigheterna anses rätt vid tillfället
 • Bildande av nya affärsområdet Sandvik Rock Processing Solutions i syfte att ytterligare accelerera lönsam tillväxt inom kross och sortering 
 • Bildande av nya affärsområdessegment Sandvik Manufacturing Solutions, för ökat fokus på tillväxtmöjligheterna inom närliggande områden till metallbearbetning
 • Tillvaratagande av tillväxtmöjligheter inom kärnområden, bl a genom ett antal värdeskapande förvärv

Resultat

 • Stärkt finansiell ställning och ökad lönsamhet
 • Fokuserad verksamhet med stärkta positioner
 • Väsentligt stärkt förmåga att möta marknadssvängningar jämfört med tidigare

 

Senast uppdaterad: 06 jul 2021