Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer

 1. Startsidan
 2. / Verksamheten
 3. / Aktieportföljen
 4. / SSAB

SSAB

SSAB är ett högspecialiserat globalt stålföretag som verkar i nära samarbete med sina kunder.

SSAB utvecklar höghållfasta stål och tillhandahåller tjänster för bättre prestanda i kundernas produkter, vilket möjliggör hållbara produkter med tydliga konkurrensfördelar. Det övergripande målet är att nå branschledande lönsamhet och skapa stabila kassaflöden. Detta uppnås genom SSAB:s framstående position inom höghållfasta stål och mervärdestjänster globalt samt marknadsledarskap på hemmamarknaderna.

Företaget är ledande på den globala marknaden för avancerade höghållfasta stål och seghärdade stål. SSAB:s stål och tjänster bidrar till lägre vikt hos slutprodukten och ökar även produktens styrka och livslängd. På den nordiska marknaden är SSAB marknadsledande inom tunnplåt, grovplåt, rörprodukter samt konstruktionslösningar. I Nordamerika är SSAB den ledande aktören på grovplåtsmarknaden.

Långsiktigt arbetar SSAB för att ställa om till en fossilfri ståltillverkning och planerar att som första stålbolag i världen erbjuda kunderna fossilfritt stål under 2026. SSAB är indelat i tre ståldivisioner: SSAB Special Steels, SSAB Europe och SSAB Americas samt två dotterbolag: Tibnor och Ruukki Construction.

Aktivt ägande i praktiken

I egenskap av långsiktig aktiv ägare engagerar sig Industrivärden i innehavsbolagens strategiska utveckling. Mot bakgrund av bolagets affärsmodell handlar det främst om frågor som rör innehavsbolagens styrelser och bolagsledningar, finansiella utveckling samt frågor som strategi, marknadsposition, effektivitet och kapitalstruktur med mera. Nedan anges exempel på viktiga bolagsstyrningsfrågor och större strategiska aktiviteter för långsiktigt värdeskapande som respektive innehavsbolag vidtagit under de senaste åren, där Industrivärden genom representation i styrelse och valberedning haft en aktiv roll.

Värdeskapande åtgärder

 • Val av Bengt Kjell som styrelseordförande 2015
 • Ett antal nytillsättningar i styrelsen
 • Kontinuerligt effektiviseringsarbete för branschledande lönsamhet
 • Delägande i HYBRIT, ett initiativ för fossilfri ståltillverkning, med världens första pilotanläggning för fossilfri järnsvamp
 • Genomförande av framgångsrikt tillväxtinitiativ inom höghållfasta stål samt utvecklat serviceerbjudande
 • Tydligt fokus på hållbarhet med målet att SSAB ska vara helt fossilfritt år 2045

Resultat

 • Stärkt finansiell ställning med god kassaflödesgenerering
 • Välpositionerat inom hållbar utveckling av fossilfritt stål

 

För mer information

SSAB
Klarabergsviadukten 70
101 21 Stockholm
08-454 57 00

www.ssab.se

SSAB IR

Senast uppdaterad: 09 apr 2021