Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer

  1. Startsidan
  2. / Verksamheten
  3. / Aktieportföljen
  4. / SSAB

SSAB

SSAB är ett högspecialiserat globalt stålföretag som verkar i nära samarbete med sina kunder.

SSAB utvecklar höghållfasta stål och tillhandahåller tjänster för bättre prestanda i kundernas produkter, vilket möjliggör hållbara produkter med tydliga konkurrensfördelar. Det övergripande målet är att nå branschledande lönsamhet och skapa stabila kassaflöden. Detta uppnås genom SSAB:s framstående position inom höghållfasta stål och mervärdestjänster globalt samt marknadsledarskap på hemmamarknaderna. Företaget är ledande på den globala marknaden för avancerade höghållfasta stål och seghärdade stål. SSAB:s stål och tjänster bidrar till lägre vikt hos slutprodukten och ökar även produktens styrka och livslängd. På den nordiska marknaden är SSAB marknadsledande inom tunnplåt, grovplåt, rörprodukter samt konstruktionslösningar. I Nordamerika är SSAB den ledande aktören på grovplåtsmarknaden. Långsiktigt arbetar SSAB för att ställa om till en fossilfri ståltillverkning och planerar att som första stålbolag i världen erbjuda kunderna fossilfritt stål under 2026.

SSAB är indelat i tre ståldivisioner: SSAB Special Steels, SSAB Europe och SSAB Americas samt två dotterbolag: Tibnor och Ruukki Construction.

För mer information

SSAB
Klarabergsviadukten 70
101 21 Stockholm
08-454 57 00

www.ssab.se

SSAB IR

Senast uppdaterad: 04 mar 2020