1. Startsidan
  2. / Verksamheten
  3. / Aktieportföljen
  4. / SCA

SCA

SCA är ett ledande skogs- och skogsindustriföretag som äger 2,6 miljoner hektar miljöcertifierad skog i norra Sverige och 30 000 hektar i Estland och Lettland, vilket är det största privata skogsinnehavet i Europa.

Med denna unika resurs som bas har SCA utvecklat en välinvesterad och resurseffektiv industri för att skapa högsta möjliga värde ur skogen, där hela trädet tas till vara. Bolagets produkter omfattar träprodukter, massa, kraftliner, tryckpapper och förnybar energi. SCA skapar värde och bidrar till ett cirkulärt samhälle genom att förse kunderna med förnybara produkter baserade på råvara från ansvarsfullt skötta skogar och en resurseffektiv värdekedja. Strategin är att fokusera på utvalda marknader och produktkategorier, att utveckla nya affärsmöjligheter genom innovation samt att löpande förbättra effektiviteten.

Verksamheten är indelad i fyra segment. Segmentet Skog förvaltar SCA:s skogsmark varav 2 miljoner hektar brukas samt försörjer SCA:s skogsindustrier med råvara. Ungefär lika stor mängd virke som avverkas från den egna skogen köps in från andra skogsägare. Segmentet Trä omfattar fem sågverk i Sverige, träförädlingsenheter med hyvlerier i Sverige, Storbritannien och Frankrike samt distributions- och grossistverksamhet. Segmentet Massa omfattar sulfatmassa och kemisk termomekanisk massa som tillverkas vid Östrands massabruk. Segmentet Papper omfattar förpackningspapper som tillverkas i Obbola och Munksund samt tryckpapper som tillverkas i Ortviken och används för tidskrifter, kataloger och reklamtryck.

För mer information

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA
851 88 Sundsvall
060-19 30 00

www.sca.se

SCA IR

Senast uppdaterad: 07 apr 2020