Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer

 1. Startsidan
 2. / Verksamheten
 3. / Aktieportföljen
 4. / Essity

Essity

Essity är ett ledande globalt hygien- och hälsobolag som utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer produkter och tjänster inom områdena Personal Care, Consumer Tissue och Professional Hygiene.

Värde skapas genom att utveckla ledande lösningar inom hygien och hälsa som ökar människors välbefinnande och livskvalitet. Innovationsprocessen har en central roll i Essitys strategi. Den baseras på omvärldstrender, kund- och konsumentinsikter, ny teknologi, nya affärsmodeller samt bolagets mål att bidra till ett hållbart och cirkulärt samhälle. Essity arbetar med digitalisering i alla delar av verksamheten, exempelvis genom onlineförsäljning och utveckling av digitala lösningar för kunder och konsumenter. Genom kontinuerliga effektivitetsförbättringar och fokus på att växa lönsamma marknadspositioner samt förbättra eller lämna lågpresterande positioner arbetar Essity med att förbättra lönsamheten.

Verksamheten är global med försäljning i cirka 150 länder. Produkterbjudandet utgörs bland annat av inkontinensprodukter, mensskydd, barnblöjor, produkter inom sårvård, kompressionsbehandling och ortopedi, kompletta hygienlösningar samt toalett- och hushållspapper. Försäljningen sker under egna varumärken, där flera är globalt ledande, samt under detaljhandelns egna märkesvaror. Essity har en stark varumärkesportfölj med globalt ledande varumärken som TENA och Tork samt andra varumärken som exempelvis JOBST, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda och Zewa. Bolaget har en stark position på flera tillväxtmarknader som till exempel Kina, Latinamerika och Ryssland.

Essity_2020_SE_S36 - kopia.jpg

Aktivt ägande i praktiken

I egenskap av långsiktig aktiv ägare engagerar sig Industrivärden i innehavsbolagens strategiska utveckling. Mot bakgrund av bolagets affärsmodell handlar det främst om frågor som rör innehavsbolagens styrelser och bolagsledningar, finansiella utveckling samt frågor som strategi, marknadsposition, effektivitet och kapitalstruktur med mera. Nedan anges exempel på viktiga bolagsstyrningsfrågor och större strategiska aktiviteter för långsiktigt värdeskapande som respektive innehavsbolag vidtagit under de senaste åren, där Industrivärden genom representation i styrelse och valberedning haft en aktiv roll.

Värdeskapande åtgärder

 • Bildande av bolaget 2017, till följd av renodling och uppdelning av f d SCA-koncernen i två börsbolag, med ökat fokus på kärnverksamheten
 • Val av Pär Boman som styrelseordförande 2016
 • Ett antal nytillsättningar i styrelsen
 • Tillsättning av Magnus Groth som vd 2016
 • Skapande av nytt verksamhetsområde genom förvärv av BSN medical verksamt inom t ex sårvård och kompressionsbehandling
 • Strukturella åtgärder för ökad kostnads- och kapitaleffektivitet
 • Stärkt innovations- och hållbarhetsfokus med tydlig fokusering på ett välintegrerat hållbarhetsarbete med livscykeleffekter som en viktig del av innovationsprocessen. Ambitiösa målsättningar kring minskat klimatavtryck samt utveckling av nya lösningar för att bidra till ett cirkulärt samhälle
 • Framtagande av nya finansiella mål

Resultat

 • Tydliga kostnadsminskningar och förbättrat resultat
 • Stärkt plattform för värdeskapande tillväxt

 

Senast uppdaterad: 06 jul 2021