Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer

 1. Startsidan
 2. / Verksamheten
 3. / Aktieportföljen
 4. / Essity

Essity

Essity är ett ledande globalt hygien- och hälsobolag som utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer produkter och tjänster inom områdena Health & Medical, Consumer Goods och Professional Hygiene.

Verksamheten är global med försäljning i cirka 150 länder. Produkterbjudandet utgörs bland annat av inkontinensprodukter, mensskydd, barnblöjor, produkter inom sårvård, kompressionsbehandling och ortopedi, kompletta hygienlösningar samt toalettoch hushållspapper. Försäljningen sker under egna varumärken, där flera är globalt ledande, samt under detaljhandelns egna märkesvaror. Essity har en stark varumärkesportfölj med globalt ledande varumärken som TENA och Tork samt andra varumärken som exempelvis JOBST, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda och Zewa. Bolaget har en stark position på flera tillväxtmarknader som till exempel Kina och Latinamerika.

Värde skapas genom att utveckla ledande lösningar inom hygien och hälsa som ökar människors välbefinnande och livskvalitet. Innovationsprocessen har en central roll i Essitys strategi. Den baseras på omvärldstrender, kund- och konsumentinsikter, ny teknologi, digitalisering, nya affärsmodeller samt bolagets mål att bidra till ett hållbart och cirkulärt samhälle.

37_essity_864 × 576.jpg

Aktivt ägande i praktiken – strategisk utveckling på senare år 

I egenskap av långsiktig aktiv ägare engagerar sig Industrivärden i innehavsbolagens strategiska utveckling. Mot bakgrund av bolagets affärsmodell handlar det främst om frågor som rör innehavsbolagens styrelser och bolagsledningar, finansiella utveckling samt frågor som strategi, marknadsposition, hållbarhet, effektivitet och kapitalstruktur. Nedan anges exempel på viktiga bolagsstyrningsfrågor och större strategiska aktiviteter för långsiktigt värdeskapande som respektive innehavsbolag vidtagit under de senaste åren, där Industrivärden genom representation i styrelse och valberedning haft en aktiv roll. 

Värdeskapande åtgärder

 • Bildande av bolaget 2017 till följd av uppdelning av före detta SCA i två börsbolag, för ökat fokus på kärnverksamheten
 • Strukturella åtgärder för ökad kostnads- och kapitaleffektivitet
 • Stärkt innovations- och hållbarhetsfokus med tydlig fokusering på ett välintegrerat hållbarhetsarbete med livscykeleffekter som en viktig del av innovationsprocessen. Ambitiösa målsättningar kring minskat klimatavtryck samt utveckling av nya lösningar för att bidra till ett cirkulärt samhälle
 • Skapande av nytt verksamhetsområde genom förvärv av BSN medical med verksamhet inom medicinteknik
 • Stärkta ägarpositioner i flera delägda verksamheter inom viktiga kärnområden såsom hygien och hälsa för ökad tillväxt och lönsamhet
 • Framtagande av nya finansiella och hållbarhetsrelaterade mål
 • Nya affärsområden från och med 2022 – Health & Medical, Consumer Goods och Professional Hygiene – för expansion av kunderbjudandet
 • Ett antal nytillsättningar i styrelsen

Resultat

 • Förbättrat resultat och ökad förmåga att hantera kostnadsfluktuationer
 • Stärkt plattform för värdeskapande tillväxt

 

Senast uppdaterad: 06 okt 2022