Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer

  1. Startsidan
  2. / Verksamheten
  3. / Aktieportföljen
  4. / Ericsson

Ericsson

Ericsson är en global aktör inom telekommunikation som erbjuder infrastruktur, tjänster och mjukvara till kunder i telekombranschen och andra sektorer i över 180 länder.

Bolaget levererar mervärde för kunderna genom att kontinuerligt utveckla sitt erbjudande med fokus på kundernas prioriteringar inom nyckelområdena effektivitet, digital upplevelse och nya intäktsflöden. Arbetet utgår från Ericssons styrkefaktorer: teknikledarskap, produktledda lösningar samt globala skalfördelar och kompetens. Dessa faktorer har möjliggjort en stark position inom teknik och tjänster, vilket bland annat illustreras av betydande investeringar i forskning och utveckling med marknadens starkaste patentportfölj om 45 000 beviljade patent.

Ericssons verksamhet består av de fyra segmenten Networks, Digital Services, Managed Services och Emerging Business & Other. Networks utvecklar hårdvara och mjukvara för radio- och transportnät till operatörer samt lösningar för nästa generations mobilnät (5G). Kundernas behov av att kunna hantera ökade datamängder med bibehållen kvalitet och oförändrade kostnader skapar ett momentum för nästa generations mobilnät, och Ericsson har en ledande position inom 5G. Digital Services tillhandahåller ITsystem, kärnnät och infrastruktur som hjälper telekomoperatörer att möta utmaningarna de ställs inför i den pågående digitala omvandlingen, inklusive molnbaserade virtuella nätverk. Managed Services erbjuder drifts- och optimeringstjänster för kommunikationsnät och IT-system till operatörer. Segmentet Emerging Business & Other investerar i strategiska tillväxtmöjligheter baserat på 5G och IoT.

För mer information

Ericsson
Torshamnsgatan 21
164 83 Stockholm
010-719 00 00

www.ericsson.se

Ericsson IR

Senast uppdaterad: 06 okt 2020