Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer

 1. Startsidan
 2. / Verksamheten
 3. / Affärsmodell
 4. / Aktieinnehav

Aktieinnehav

Processen

Industrivärdens affärsmodell medför betydande ägarpositioner i en koncentrerad aktieportfölj med god värdepotential. Över tid ska respektive investering bidra till att öka substansvärdet, i syfte att generera en konkurrenskraftig totalavkastning för Industrivärdenaktien. Det långsiktiga ägarperspektivet medför en naturlig orientering mot hållbar utveckling och långsiktiga värdeskapande åtgärder i innehavsbolagen.

Utvärderingen av aktieinnehaven bygger på en strukturerad process för kontinuerlig analys av existerande och alternativa investeringar med fokus på respektive investerings långsiktiga avkastningspotential. Analysen tar sin grund i Industrivärdens investeringskriterier.

I syfte att uppnå Industrivärdens långsiktiga mål ska varje enskild portföljinvestering över tid bidra med en konkurrenskraftig totalavkastning. Den aktiva ägarstrategin medför en längre investeringshorisont. Avkastningspotentialen för investeringarna i innehavsbolagen utvärderas därför kontinuerligt med en tidshorisont om tre till fem år. Stor vikt läggs, med beaktande av kontinuitet och långsiktighet, vid jämförelser mot en bedömd avkastningspotential för alternativa investeringar.

Med bas i Industrivärdens analys uppdateras löpande transaktionsplaner för kommande aktieköp och försäljningar. Planerna omfattar såväl transaktioner i existerande innehavsbolag som hela avyttringar eller investeringar i nya innehavsbolag.

Aktieinnehav

Industrivärdens aktieportfölj framgår av tabellen nedan. Ytterligare information om respektive innehavsbolag framgår under menyn Aktieportföljen. 

14_Fördelning aktieinnehav_SE.png

Kriterier för bolagets aktieinnehav

Bolaget

 • Nordiska börsbolag
 • Beprövad affärsmodell
 • Starka marknadspositioner
 • Tydlig potential för lönsam tillväxt

Ägarposition

 • Betydande inflytande: minst 10 procent av röstetalet och representation i valberedning och styrelse

Avkastningspotential

 • Långsiktigt attraktiv avkastningspotential till balanserad risk som kan realiseras genom aktivt ägande
 • Konkurrenskraftig avkastning till balanserad risk
Senast uppdaterad: 24 okt 2022