Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer

  1. Startsidan
  2. / Verksamheten
  3. / Affärsidé, strategi och mål

Affärsidé, strategi och mål

Affärsidé

Att bedriva långsiktigt värdeskapande kapitalförvaltning genom aktivt ägande. Affärsidén baseras på Industrivärdens relativa styrkefaktorer i form av ett långsiktigt investeringsperspektiv, starka påverkanspositioner, en välutvecklad ägarmodell, djup industriell kunskap och erfarenhet, finansiell styrka och ett omfattande nätverk.

Mål

Det långsiktiga målet är att öka substansvärdet i syfte att generera en avkastning till Industrivärdens aktieägare som överträffar marknadens avkastningskrav. Med beaktande av portföljinvesteringarnas riskprofil ska aktieägarna ges en totalavkastning som över tid är högre än genomsnittet för Stockholmsbörsen. Läs mer om Aktieutvecklingen.

Strategi

Affärsidén genomförs med bas i bolagets investeringsverksamhet och aktiva ägarroll.

  • Utvärderingen av aktieinnehaven bygger på en strukturerad process med kontinuerlig analys och utvärdering av existerande och potentiella alternativa investeringar. Den bedömda avkastningspotentialen för existerande investeringar ska, med beaktande av kontinuitet och långsiktighet, ställas mot avkastningspotentialen för möjliga alternativinvesteringar.
  • Industrivärden ska utöva aktivt ägande i respektive innehavsbolag med syfte att bidra till en konkurrenskraftig värdetillväxt över tid.

Förhållningssätt

Industrivärden ska alltid agera med det övergripande målet att ge aktieägarna en uthålligt god avkastning till balanserad risk. Verksamheten ska bedrivas med en hög integritet och ett hållbart förhållningssätt. Genom att vara långsiktig, aktiv ägare bidrar Industrivärden genom sitt engagemang till en långsiktigt hållbar utveckling i innehavsbolagen. 

Läs mer om vår syn och påverkan.

Läs mer om Uppförandekoden.

Senast uppdaterad: 09 mar 2023