Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer

  1. Startsidan
  2. / Verksamheten
  3. / Affärsidé, mål, strategier och värdegrund

Affärsidé, mål, strategier och värdegrund

Affärsidé

Att bedriva långsiktigt värdeskapande kapitalförvaltning genom aktivt ägande. Affärsidén baseras på Industrivärdens relativa styrkefaktorer i form av ett långsiktigt investeringsperspektiv, starka påverkanspositioner, en välutvecklad ägarmodell, djup industriell kunskap och erfarenhet, finansiell styrka och ett omfattande nätverk.

Mål

Det långsiktiga målet är att öka substansvärdet i syfte att generera en avkastning till Industrivärdens aktieägare som överträffar marknadens avkastningskrav. Med beaktande av portföljinvesteringarnas riskprofil ska aktieägarna ges en totalavkastning som över tid är högre än genomsnittet för Stockholmsbörsen. Läs mer om Aktieutvecklingen.

Strategi

Affärsidén genomförs med bas i bolagets investeringsverksamhet och aktiva ägarroll.

  • Investeringsverksamheten bygger på en strukturerad process med kontinuerlig analys och utvärdering av existerande och potentiella alternativa investeringar. Den bedömda avkastningspotentialen för existerande investeringar ska, med beaktande av kontinuitet och långsiktighet, ställas mot avkastningspotentialen för möjliga alternativinvesteringar.
  • Industrivärden ska utöva aktivt ägande i respektive innehavsbolag med syfte att bidra till en konkurrenskraftig värdetillväxt över tid.

Värdegrund

Verksamheten ska bedrivas med en hög integritet och ett hållbart förhållningssätt.

Läs mer om Vår syn och påverkan.

Läs vår Uppförandekod.

Senast uppdaterad: 04 mar 2021