Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer

  1. Startsidan
  2. / Media
  3. / Pressmeddelanden
  4. / 2021
  5. / Kommuniké från Industrivärdens extra bolagsstäm...

Kommuniké från Industrivärdens extra bolagsstämma 2021 avseende indragning av från Handelsbanken erhållna Industrivärdenaktier

Industrivärden har idag den 23 november 2021 hållit en extra bolagsstämma, varvid bl a nedanstående beslut fattades. Mot bakgrund av coronapandemin hölls bolagsstämman enbart genom poströstning med stöd av de tillfälliga lagregler som gäller under 2021.  

Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om: a) minskning av Industrivärdens aktiekapital med ett belopp om 8 276 922,50 kronor genom indragning av de 3 310 769 A-aktier i Industrivärden som Industrivärden erhållit genom Handelsbankens utdelning beslutad vid bolagsstämma i banken den 21 oktober 2021, samt b) ökning av aktiekapitalet med 8 276 922,50 kronor genom överföring från fritt eget kapital, utan utgivande av nya aktier.

Information med anledning av stämman finns tillgänglig hos bolaget och på Industrivärdens webbplats www.industrivarden.se under menyn Bolagsstyrning/Årsstämma/2021 Extra bolagsstämma.


Stockholm den 23 november 2021

AB INDUSTRIVÄRDEN (publ)


För ytterligare information kontakta:

Sverker Sivall, Kommunikations- och hållbarhetschef, tel. 08-666 64 00


Informationen lämnades för offentliggörande den 23 november 2021 kl. 16.45 CET.