Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer

  1. Startsidan
  2. / Media
  3. / Pressmeddelanden
  4. / 2021
  5. / Industrivärden avser att kalla till extra...

Industrivärden avser att kalla till extra bolagsstämma för beslut om indragning av från Handelsbanken erhållna Industrivärdenaktier

Industrivärden avser att kalla till en extra bolagsstämma för beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av de A-aktier i Industrivärden som Industrivärden kommer att erhålla genom extra utdelning från innehavsbolaget Handelsbanken. Åtgärden syftar till att Industrivärdens aktieägare på bästa sätt ska kunna tillgodogöra sig det mottagna värdet. Styrelsens fullständiga förslag kommer att offentliggöras i samband med den kommande kallelsen till en extra bolagsstämma i Industrivärden.

Idag beslutade en extra bolagsstämma i Handelsbanken att lämna en extrautdelning till sina aktieägare i form av A-aktier i Industrivärden. Därigenom kommer Industrivärden att erhålla 3.310.769 egna A-aktier, motsvarande ett värde om cirka 930 miljoner kronor.

Industrivärdens styrelse har utvärderat olika alternativ för att dess aktieägare ska kunna tillgodogöra sig värdet av mottagna Industrivärdenaktier på bästa sätt. Utifrån dessa överväganden, som bland annat innefattar att Industrivärdens A-aktie handlas till rabatt mot det underliggande substansvärdet, bedöms en indragning av de mottagna aktierna vara det mest lämpliga alternativet för Industrivärden och dess aktieägare. 

Förslagen till beslut innebär att aktiekapitalet minskas genom indragning av de egna A-aktier som mottas genom den extra utdelningen, samt en motsvarande ökning av aktiekapitalet genom en fond-emission. Minskningen av aktiekapitalet kan därmed genomföras utan inhämtande av Bolagsverkets tillstånd. Sammantaget medför dessa åtgärder att varken bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital minskar.

Ytterligare information kommer att offentliggöras i samband med den kommande kallelsen till en extra bolagsstämma, vilken avses hållas den 23 november 2021.


Stockholm den 21 oktober 2021


AB INDUSTRIVÄRDEN (publ)

Styrelsen


För ytterligare information kontakta:

Sverker Sivall, Kommunikations- och hållbarhetschef, tel. 08-666 64 00


Informationen lämnades, genom kommunikations- och hållbarhetschefen Sverker Sivalls försorg (tel. 08-666 64 00), för offentliggörande den 21 oktober 2021 kl. 20:30 CET.