Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer

 1. Startsidan
 2. / Media
 3. / Pressmeddelanden
 4. / 2021
 5. / Delårsrapport 1 januari – 30 september 2021

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2021

 • Substansvärdet den 30 september 2021 uppgick till 128,6 mdkr, eller 295 kr per aktie, en ökning under de första nio månaderna med 16 kr per aktie. Inklusive återinvesterad ut-delning ökade substansvärdet med 8 %.
 • Totalavkastningen uppgick under de första nio månaderna 2021 till 5 % för A- och C-aktien, jämfört med 24 % för Stockholmsbörsens totalavkastningsindex (SIXRX).
 • Resultat per aktie uppgick under perioden till 24,98 kr.
 • Under de första nio månaderna 2021 förvärvades aktier för 1,9 mdkr i Sandvik, 0,8 mdkr i Volvo, 0,5 mdkr i Essity och 0,3 mdkr i Handelsbanken.
 • Aktieinnehavet i SSAB avyttrades i maj för 2,0 mdkr.
 • Skuldsättningsgraden den 30 september 2021 var 4 %.

 

Denna information är sådan som AB Industrivärden är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom kommunikations- och hållbarhetschefen Sverker Sivalls (telefon: 08-666 64 19) försorg, för offentliggörande den 11 oktober 2021, kl. 07:30 CET.

 

AB Industrivärden (publ) 
Box 5403, 114 84 Stockholm
Bolagets säte: Stockholm
Reg.nr: 556043-4200
Växel: 08-666 64 00
info@industrivarden.se 
www.industrivarden.se