1. Startsidan
  2. / Media
  3. / Pressmeddelanden
  4. / 2020
  5. / Valberedningens förslag till styrelse inför...

Valberedningens förslag till styrelse inför årsstämman 2020

Valberedningen i AB Industrivärden föreslår omval av styrelseledamöterna Pär Boman, Christian Caspar, Bengt Kjell, Fredrik Lundberg, Annika Lundius, Lars Pettersson och Helena Stjernholm samt nyval av Marika Fredriksson. Nina Linander har avböjt omval. Vidare föreslås omval av Fredrik Lundberg till styrelseordförande.

Marika Fredriksson är född 1963 och har en magisterexamen i finansiering och företagsekonomi. Sedan 2013 är Marika Fredriksson CFO & Group Executive Vice President för Vestas Wind Systems. Dessförinnan var hon CFO på Gambro, CFO på Autoliv samt har innehaft flera ledande positioner inom Volvokoncernen. Marika Fredriksson är styrelseledamot i Sandvik och SSAB.

Information om samtliga föreslagna ledamöter finns på Industrivärdens webbplats (www.industrivarden.se).

Valberedningens övriga förslag kommer att offentliggöras i kallelsen till årsstämman i AB Industrivärden.

Valberedningen består av Mats Guldbrand, L E Lundbergföretagen, Stefan Nilsson, Handelsbankens Pensionsstiftelse m fl, Mikael Schmidt, SCA och Essity Pensionsstiftelser m fl, Bo Damberg, Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse m fl samt Fredrik Lundberg, styrelseordförande i AB Industrivärden. Mats Guldbrand är valberedningens ordförande.

Årsstämman kommer att hållas den 24 april 2020 i Stockholm.


Stockholm den 29 januari 2020

AB Industrivärden (publ)


För ytterligare information, kontakta valberedningens ordförande; Mats Guldbrand, telefon 0768-32 15 15.

Informationen lämnades genom kommunikationschefen Sverker Sivalls försorg (tel. 08-666 64 00), för offentliggörande den 29 januari 2020 kl. 16:00 CET.