1. Startsidan
  2. / Media
  3. / Pressmeddelanden
  4. / 2020
  5. / Valberedningen föreslår oförändrade...

Valberedningen föreslår oförändrade styrelsearvoden

Till följd av situationen med coronapandemin har Industrivärdens valberedning beslutat att dra tillbaka förslaget om att Industrivärdens årsstämma den 24 april 2020 godkänner en höjning av styrelsearvodena (punkt 11 på dagordningen). I stället föreslår valberedningen oförändrade styrelsearvoden jämfört med 2019.

Valberedningens övriga förslag till årsstämman förblir oförändrade.


Stockholm den 15 april 2020


AB Industrivärden (publ)

Valberedningen


För ytterligare information, kontakta valberedningens ordförande Mats Guldbrand, telefon 0768-32 15 15.


Informationen lämnades genom kommunikationschefen Sverker Sivalls försorg (tel. 08-666 64 00), för offentliggörande den 15 april 2020 kl. 14:00 CEST.