1. Startsidan
  2. / Media
  3. / Pressmeddelanden
  4. / 2020
  5. / Substansvärdet per den 31 maj 2020

Substansvärdet per den 31 maj 2020

Den 31 maj 2020 var substansvärdet 238 kronor per aktie.

Sista stängningskurs den 29 maj 2020 var 210,60 kronor för A-aktien och 209,40 kronor för C-aktien.


Stockholm den 1 juni 2020

AB INDUSTRIVÄRDEN (publ)


För ytterligare information kontakta:

Sverker Sivall, Kommunikations- och hållbarhetschef, telefon 08-666 64 00


Lämnad för publicering den 1 juni 2020, kl. 10:00.