1. Startsidan
  2. / Media
  3. / Pressmeddelanden
  4. / 2020
  5. / Substansvärdet per den 31 juli 2020

Substansvärdet per den 31 juli 2020

Den 31 juli 2020 var substansvärdet 242 kronor per aktie.

Sista stängningskurs den 31 juli 2020 var 216,20 kronor för A-aktien och 214,90 kronor för C-aktien.


Stockholm den 3 augusti 2020

AB INDUSTRIVÄRDEN (publ)


För ytterligare information kontakta:

Sverker Sivall, Kommunikations- och hållbarhetschef, telefon 08-666 64 00.


Lämnad för publicering den 3 augusti 2020, kl. 10:00.