1. Startsidan
  2. / Media
  3. / Pressmeddelanden
  4. / 2020
  5. / Substansvärdet per den 31 december 2019

Substansvärdet per den 31 december 2019

Den 31 december 2019 var substansvärdet 259 kronor per aktie.

Sista stängningskurs den 30 december 2019 var 232,00 kronor för A-aktien och 225,90 kronor för C-aktien.


Stockholm den 7 januari 2020

AB INDUSTRIVÄRDEN (publ)


För ytterligare information kontakta: Sverker Sivall, Kommunikations- och hållbarhetschef, telefon 08-666 64 00


Lämnad för publicering den 7 januari 2020, kl. 10:00.