1. Startsidan
  2. / Media
  3. / Pressmeddelanden
  4. / 2020
  5. / Substansvärdet per den 31 augusti 2020

Substansvärdet per den 31 augusti 2020

Den 31 augusti 2020 var substansvärdet 255 kronor per aktie.

Sista stängningskurs den 31 augusti 2020 var 229,60 kronor för A-aktien och 227,90 kronor för C-aktien.


Stockholm den 1 september 2020

AB INDUSTRIVÄRDEN (publ)


För ytterligare information kontakta:

Sverker Sivall, Kommunikations- och hållbarhetschef, telefon 08-666 64 00


Lämnad av kommunikations- och hållbarhetschefen för publicering den 1 september 2020, kl. 10:00.