1. Startsidan
  2. / Media
  3. / Pressmeddelanden
  4. / 2020
  5. / Substansvärdet per den 29 februari 2020

Substansvärdet per den 29 februari 2020

Den 29 februari 2020 var substansvärdet 240 kronor per aktie.

Sista stängningskurs den 28 februari 2020 var 222,00 kronor för A-aktien och 216,30 kronor för C-aktien.


Stockholm den 2 mars 2020

AB INDUSTRIVÄRDEN (publ)


För ytterligare information kontakta:

Sverker Sivall, Kommunikations- och hållbarhetschef, telefon 08-666 64 00