1. Startsidan
  2. / Media
  3. / Pressmeddelanden
  4. / 2020
  5. / Publicering av Industrivärdens års- och...

Publicering av Industrivärdens års- och hållbarhetsredovisning 2019

Industrivärdens års- och hållbarhetsredovisning för räkenskapsåret 2019 är från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.industrivarden.se (svensk version) samt www.industrivarden.net (engelsk version).

Den tryckta publikationen kommer att distribueras till aktieägare och övriga registrerade intressenter den 9 mars 2020.


Stockholm den 20 februari 2020

AB INDUSTRIVÄRDEN (publ)


För ytterligare information, kontakta:

Sverker Sivall, kommunikations- och hållbarhetschef, tel. 08-666 64 00


Informationen är sådan som AB Industrivärden (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS 2007:528).

Informationen lämnades, genom kommunikations- och hållbarhetschefen Sverker Sivalls försorg, för offentliggörande den 20 februari 2020 klockan 10:00.