Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer

  1. Startsidan
  2. / Media
  3. / Pressmeddelanden
  4. / 2020
  5. / Industrivärdens styrelse avser inte att lämna...

Industrivärdens styrelse avser inte att lämna utdelningsförslag innevarande år

Industrivärdens styrelse har övervägt frågan att föreslå en extra bolagsstämma under 2020 att besluta om utdelning. Med anledning av fortsatt osäkerhet vad gäller covid-19-pandemin samt att utdelningar från innehavsbolagen till stor del uteblivit under 2020, har styrelsen beslutat att inte kalla till extra bolagsstämma under innevarande år för beslut om utdelning.

Styrelsen avser på sedvanligt sätt att lämna sitt förslag till utdelning under 2021 i samband med offentliggörandet av bokslutsrapporten för 2020 som lämnas den 9 februari 2021.


Stockholm den 27 oktober 2020


AB Industrivärden (publ)

Styrelsen


För ytterligare information, kontakta:

Sverker Sivall, kommunikations- och hållbarhetschef, tel. 08-666 64 00


Denna information är sådan information som AB Industrivärden är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikations- och hållbarhetschefen Sverker Sivalls försorg (tel. 08-666 64 00), för offentliggörande den 27 oktober 2020 kl. 12:20 CET.