1. Startsidan
  2. / Media
  3. / Pressmeddelanden
  4. / 2020
  5. / Industrivärdens styrelse återkallar förslaget o...

Industrivärdens styrelse återkallar förslaget om utdelning

Med anledning av den rådande osäkerheten till följd av covid-19-pandemin har styrelsen beslutat att återkalla förslaget om utdelning till årsstämman den 24 april 2020. Styrelsen har ambitionen, om förutsättningar föreligger, att under hösten kalla till en extra bolagsstämma för beslut om utdelning.

Industrivärdens årsstämma äger rum som tidigare meddelats den 24 april 2020, klockan 14:00 i Vinterträdgården på Grand Hôtel i Stockholm. Industrivärden följer utvecklingen kring covid-19-pandemin noggrant liksom instruktioner från myndigheter. Uppdaterad information om årsstämman publiceras löpande på Industrivärdens webbplats.

Stockholm den 7 april 2020

AB Industrivärden (publ)

Styrelsen


För ytterligare information, kontakta:

Sverker Sivall, kommunikations- och hållbarhetschef, tel. 08-666 64 00


Denna information är sådan information som AB Industrivärden är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikations- och hållbarhetschefen Sverker Sivalls försorg (tel. 08-666 64 00), för offentliggörande den 7 april 2020 kl. 11:00 CEST.