Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer

 1. Startsidan
 2. / Media
 3. / Pressmeddelanden
 4. / 2020
 5. / Delårsrapport 9M:2020

Delårsrapport 9M:2020

1 januari – 30 september 2020

 • Substansvärdet den 30 september 2020 var 112,3 mdkr, eller 258 kr per aktie, en minskning under de första nio månaderna med 1 kr per aktie. Inklusive återinvesterad utdelning var substansvärdeförändringen 0 %.
 • Totalavkastningen uppgick under de första nio månaderna 2020 till 5 % för A-aktien och 6 % för C-aktien, jämfört med 8 % för Stockholmsbörsens totalavkastningsindex (SIXRX).
 • Resultat per aktie uppgick under perioden till -0,98 kr.
 • Under de första nio månaderna 2020 förvärvades aktier för 0,7 mdkr i Volvo A, 0,4 mdkr i Handelsbanken A, 0,4 mdkr i SCA B, 0,3 mdkr i Sandvik och 0,3 mdkr i Essity B.
 • Skuldsättningsgraden den 30 september 2020 var 5 %.
 • Med anledning av den rådande osäkerheten till följd av Covid-19-pandemin föreslog styrelsen att inte lämna någon utdelning, vilket fastställdes av årsstämman.

Denna information är sådan som AB Industrivärden är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikations- och hållbarhetschefens försorg, för offentliggörande den 6 oktober 2020, kl. 10:00 CEST. Kontakt: Sverker Sivall, kommunikations- och hållbarhetschef; telefon: 08-666 64 19, e-post: ssl@industrivarden.se