1. Startsidan
  2. / Media
  3. / Pressmeddelanden
  4. / 2020
  5. / Delårsrapport 3M:2020, 1 januari – 31 mars 2020

Delårsrapport 3M:2020, 1 januari – 31 mars 2020

  • Substansvärdet den 31 mars 2020 var 94,1 mdkr eller 216 kr per aktie, en minskning under första kvartalet med 43 kr per aktie. Inklusive återinvesterad utdelning minskade substansvärdet med 17 %.
  • Totalavkastningen uppgick under de första tre månaderna 2020 till -17 % för A-aktien och -14 % för C-aktien, jämfört med -18 % för Stockholmsbörsens totalavkastningsindex (SIXRX).
  • Resultat per aktie uppgick under perioden till -42,59 kr.
  • Under första kvartalet 2020 förvärvades aktier för 0,4 mdkr i SCA B och 0,3 mdkr i Sandvik.
  • Skuldsättningsgraden den 31 mars 2020 var 5 %, en ökning sedan årsskiftet med 2 procentenheter.
  • Med anledning av den rådande osäkerheten till följd av covid-19-pandemin har styrelsen beslutat att återkalla sitt utdelningsförslag till årsstämman 2020.

Denna information är sådan som AB Industrivärden är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom den här angivna kommunikations- och hållbarhetschefens försorg, för offentliggörande den 7 april 2020, kl. 11:00 CEST. Sverker Sivall, kommunikations- och hållbarhetschef Telefon: 08-666 64 19 E-post: ssl@industrivarden.se