1. Startsidan
  2. / Media
  3. / Pressmeddelanden
  4. / 2020
  5. / Substansvärdet per den 30 april 2020

Substansvärdet per den 30 april 2020

Den 30 april 2020 var substansvärdet 234 kronor per aktie.

Sista stängningskurs den 30 april 2020 var 202,80 kronor för A-aktien och 202,20 kronor för C-aktien.


Stockholm den 4 maj 2020

AB INDUSTRIVÄRDEN (publ)


För ytterligare information kontakta:

Sverker Sivall, Kommunikations- och hållbarhetschef, telefon 08-666 64 00


Lämnad för publicering den 4 maj 2020, kl. 10:00.