Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer

  1. Startsidan
  2. / Julgåva 2021

I jul stödjer Industrivärden Radiohjälpen/Musikhjälpens insamling

För en värld utan barnarbete

artikelbild.jpg

Runt om i världen sliter barn på stekheta åkrar, utsätts för gifter i osäkra fabriker, kryper i trånga gruvgångar och städar bakom stängda dörrar där ingen ser vad som händer. Många barn som arbetar drabbas av psykiska och fysiska men för livet.

Barnarbete är en konsekvens av fattigdom men det bidrar också till att livet i utsatthet fortsätter – när barn måste arbeta i stället för att gå i skolan blir det ännu svårare för dem att i framtiden få ett tryggt jobb med anständiga villkor. De senaste 20 åren har antalet barn som arbetar minskat, men nu går utvecklingen åt fel håll.

Varje barn som tvingas till arbete är ett barn som både fråntas sin barndom och berövas sina möjligheter till utveckling. Exploaterande barnarbete är ett brott och strider mot barnkonventionen. Barn har rätt att skyddas mot ekonomiskt utnyttjande och hårt arbete som skadar eller hindrar barnets skolgång eller äventyrar barnets hälsa.

Att få barn att stanna kvar i skolan är ett av de mest effektiva sätten att minska barnarbete, därför kan bidrag till exempel gå till att ge fler barn möjlighet till gratis skolgång och skolmaterial. En annan åtgärd kan vara att stödja familjer så att de blir mindre ekonomiskt sårbara. Det behövs också mer kunskap, lagar och åtgärder. Därför kan bidraget från Musikhjälpen också gå till att utbilda och påverka för att öka kunskapen om barnarbete.

För mer information, besök: https://sverigesradio.se/artikel/for-en-varld-utan-barnarbete

Senast uppdaterad: 16 dec 2021