1. Startsidan
  2. / Investerare
  3. / Substansvärde
  4. / Definition

Definition

Industrivärdens långsiktiga mål är att öka substansvärdet i syfte att generera en avkastning till Industrivärdens aktieägare som överträffar marknadens avkastningskrav. Substansvärdet anger aktieägarnas totala förmögenhet, definierad som marknadsvärdet för aktieportföljen minskad med den räntebärande nettoskulden.

Välj tidsperiod
Tidpunkt 31 jul 2020 30 jun 2020 31 maj 2020 30 apr 2020 31 mar 2020 29 feb 2020 06 feb 2020 31 dec 2019 30 nov 2019 31 okt 2019 30 sep 2019
Aktieportföljen, Mkr - 111 838 - - 98 917 - - 116 750 - - 104 368
Räntebärande Nettoskuld, Mkr - - 5 077 - - - 4 802 - - - 4 032 - - - 3 629
varav räntebärande lån - - 5 077 - - - 4 802 - - - 4 032 - - - 3 629
varav konvertibellån - 0 - - 0 - - 0 - - 0
Substansvärde, Mkr - 106 761 - - 94 115 - - 112 718 - - 100 739
Antal A-aktier 267 111 784 267 117 834 267 120 334 267 120 334 267 120 334 268 183 340 268 183 340 268 183 340 268 183 340 268 183 340 268 183 340
Antal C-aktier 168 098 093 168 092 043 168 089 543 168 089 543 168 089 543 167 026 537 167 026 537 167 026 537 167 026 537 167 026 537 167 026 537
Antal A-KVB - - - - - - - - - - -
Antal C-KVB - - - - - - - - - - -
Totalt antal aktier 435 209 877 435 209 877 435 209 877 435 209 877 435 209 877 435 209 877 435 209 877 435 209 877 435 209 877 435 209 877 435 209 877
Substansvärde, kronor per aktie (omräknat för split) 242 245 238 234 216 240 271 259 249 247 231
Senast uppdaterad: 04 mar 2020