1. Startsidan
  2. / Investerare
  3. / Industrivärden i siffror
  4. / Nyckeltal

Nyckeltal

  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Substansvärde                    
Aktieportfölj                    
marknadsvärde (mnkr) 116 750 92 170 107 289 94 250 81 835 83 062 77 992 68 077 56 903 71 092
totalavkastning (procent) 33 -8 17 20 4 8 20 22 -23 31
nettoköp/-försäljning (mnkr) -1 163 -3 252 103 -834 -1 894 1 561 -1 389 1 114 4 461 2 547
Räntebärande nettoskuld                    
värde (mnkr) -4 032 -6 601 -10 930 -11 481 -12 648 -14 632 -17 094 -18 248 -16 780 -13 401
skuldsättningsgrad (procent) 3 7 10 12 15 18 22 27 29 19
Substansvärde                    
värde (mnkr) 112 718 85 201 96 299 82 769 69 056 68 345 60 898 49 829 40 123 57 691
värde per aktie (kr) 259 196 221 191 160 158 155 129 104 149
tillväxt inkl återinvesterad utdelning 35 -9 18 23 5 9 24 29 -28 37
                     
Industrivärdenaktien                    
Antal aktieägare (st) 88 000 80 000 75 000 69 000 63 000 60 000 54 000 48 000 49 000 49 000
Industrivärdens börsvärde                    
värde (mnkr) 99 950 79 062 90 570 76 201 66 434 60 638 50 357 42 461 33 069 46 090
värde per aktie (kr) 230 182 208 176 154 140 129 110 86 119
Antal utestående aktier                    
totalt (tusental) 435 209 435 209 435 209 432 341 432 341 432 341 391 769 386 271 386 271 386 271
varav A-aktier (tusental) 268 183 268 183 268 184 268 185 268 185 268 186 268 530 268 530 268 530 268 547
varav C-aktier (tusental) 167 026 167 026 167 025 164 155 164 155 164 155 123 239 117 740 117 740 117 721
Lämnad utdelning                    
värde (mnkr) 2 611 2 502 2 394 2 285 2 162 2 702 2 282 1 950 1 738 1 545
värde per aktie (kr) 6,00 5,75 5,50 5,25 5,00 6,25 5,50 5,00 4,50 4,00
utdelningstillväxt (procent) 4 5 5 5 neg 14 10 11 13 33
direktavkastning C-aktien (procent) 2,7 3,2 2,7 3,1 3,4 4,6 4,5 4,6 5,5 3,4
                     
Aktiens totalavkastning                    
A-aktien (procent) 30 -11 20 17 15 13 23 33 -25 40
C-aktien (procent) 30 -9 22 21 11 16 18 37 -28 48
Totalavkastningsindex SIXRX (procent) 35 -4 9 10 10 16 28 16 -14 27
MSCI World (procent) 28 -8 23 8 0 6 27 17 -5 12
                     
Övriga nyckeltal                    
Resultat per aktie (kr) 68,56 -19,14 35,76 38,05 7,18 12,62 31,16 28,50 -40,51 38,50
Förvaltningskostnad (procent av portföljvärde) 0,10 0,13 0,10 0,12 0,17 0,18 0,17 0,18 0,18 0,13
Mottagna utdelningar (mnkr) 4 093 3 764 2 786 3 078 3 184 2 984 2 504 2 391 2 403 1 379
Eget kapital (mnkr) 112 528 85 142 95 880 82 129 67 850 67 406 59 280 48 378 39 140 56 327
Soliditet (procent) 96 91 88 86  82 80 75 71 69 79

Värden och beräkningar avser respektive årsskifte. 

Värden för åren 2010-2012 har ej omräknats enligt principen för investment entities.

Senast uppdaterad: 27 feb 2020