Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer

  1. Startsidan
  2. / Investerare
  3. / Industrivärden i siffror
  4. / Nyckeltal

Nyckeltal

  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Substansvärde                    
Aktieportfölj                    
marknadsvärde (mnkr) 149 955 128 893 116 750 92 170 107 289 94 250 81 835 83 062 77 992 68 077
totalavkastning (procent) 21 7 33 -8 17 20 4 8 20 22
nettoförvärv/-avyttring (mnkr) 2 258 4 106 -1 163 -3 252 103 -834 -1 894 1 561 -1 389 1 114
Nettoskuld                    
värde (mnkr) -6 500 -7 654 -4 032 -6 601 -10 930 -11 481 -12 648 -14 632 -17 094 -18 248
skuldsättningsgrad (procent) 4 6 3 7 10 12 15 18 22 27
Substansvärde                    
värde (mnkr) 143 455 121 239 112 718 85 201 96 299 82 769 69 056 68 345 60 898 49 829
värde per aktie (kr) 332 279 259 196 221 191 160 158 155 129
tillväxt inkl återinvesterad utdelning (procent) 22 8 35 -9 18 23 5 9 24 29
                     
Industrivärdenaktien                    
Antal aktieägare (st) 204 000 104 000 88 000 80 000 75 000 69 000 63 000 60 000 54 000 48 000
Industrivärdens börsvärde                    
värde (mnkr) 123 824 117 872 99 950 79 062 90 570 76 201 66 434 60 638 50 357 42 461
värde per aktie (kr) 287 271 230 182 208 176 154 140 129 110
Antal utestående aktier                    
totalt (tusental) 431 899 435 210 435 210 435 210 435 210 432 341 432 341 432 341 391 769 386 271
varav A-aktier (tusental) 260 796 267 112 268 183 268 183 268 184 268 185 268 185 268 186 268 530 268 530
varav C-aktier (tusental) 171 103 168 098 167 026 167 026 167 025 164 155 164 155 164 155 123 239 117 740
Lämnad utdelning                    
värde (mnkr) 2 915 3 590 0 2 502 2 394 2 285 2 162 2 702 2 282 1 950
värde per aktie (kr) 6,75 8,25 0,00 5,75 5,50 5,25 5,00 6,25 5,50 5,00
utdelningstillväxt ordinarie (procent) 8 n/a neg 5 5 5 neg 14 10 11
utdelningstillväxt total (procent) neg n/a neg 5 5 5 neg 14 10 11
direktavkastning C-aktien (procent) neg 3,1 - 3,2 2,7 3,1 3,4 4,6 4,5 4,6
                     
Aktiens totalavkastning                    
A-aktien (procent) 8 18 30 -11 20 17 15 13 23 33
C-aktien (procent) 10 18 30 -9 22 21 11 16 18 37
Totalavkastningsindex SIXRX (procent) 39 15 35 -4 9 10 10 16 28 16
MSCI World (procent) 22 17 28 -8 23 8 0 6 27 17
                     
Övriga nyckeltal                    
Resultat per aktie (kr) 61,57 19,54 68,56 -19,14 35,76 38,05 7,18 12,62 31,16 28,50
Förvaltningskostnad (procent av portföljvärde) 0,08 0,10 0,10 0,13 0,10 0,12 0,17 0,18 0,17 0,18
Mottagna utdelningar (mnkr) 8 081 657 4 093 3 764 2 786 3 078 3 184 2 984 2 504 2 391
Eget kapital (mnkr) 143 079 120 976 112 528 85 142 95 880 82 129 67 850 67 406 59 280 48 378
Soliditet (procent) 95 94 96 91 88 86  82 80 75 71
Värden och beräkningar avser respektive årsskifte. 
Utdelning för 2020 inkluderar en extra utdelning om 2,00 kronor per aktie.
Värden för 2012 har ej omräknats enligt principen för investment entities.
Resultat per aktie för 2020 har omräknats retroaktivt med hänsyn till förändringen av aktiebasen som skedde 2021. Övriga perioder har ej räknats om.
Senast uppdaterad: 07 jul 2022