1. Startsidan
  2. / Investerare
  3. / Aktien
  4. / Aktiefakta
  5. / Utdelning och utdelningspolicy

Utdelning och utdelningspolicy

Utdelningspolicy

Industrivärdens utdelningspolicy är att bolaget ska generera ett positivt kassaflöde före portföljförändringar och efter lämnad utdelning. Detta för att bygga investeringskapacitet över tid och kunna stödja innehavsbolag vid behov. Utdelningen ska vara väl avvägd med hänsyn till verksamhetens mål, omfattning och risk.

Utdelning

Årsstämman 2020 beslutade om en utdelning om 0,00 (5,75) kronor per aktie, motsvarande 0 (2 502) mnkr. Styrelsen föreslog tidigare årstämman att besluta om en utdelning om 6,00 kronor per aktie, motsvarande 2 611 mnkr men på grund av covid-19 pandemin drogs detta förslag tillbaka, se pressmeddelande från den 7 april 2020. Direktavkastningen den 31 december 2019 uppgick till 2,6 procent respektive 2,7 procent för Industrivärdens A- och C-aktier.

Nyckeltal, utdelning och avkastning

  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Utdelning/aktie, kr 0,00 5,75 5,50 5,25 5,00 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00
Utdelningstillväxt, procent neg 5 5 5 neg 14 10 11 13 33
Direktavkastning C-aktien, procent 2,7 3,2 2,7 3,1 3,4 4,6 4,5 4,6 5,5 3,4
Totalavkastning C-aktien, procent 30 -9 22 21 11 16 18 37 -28 48
Börskurs 31 december C-aktien, kr 225,90 179,20 202,50 169,80 145,10 136,10 122,30 107,70 82,10 118,00

 

Senast uppdaterad: 28 apr 2020