Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer

  1. Startsidan
  2. / Investerare
  3. / Aktien
  4. / Aktiefakta
  5. / Utdelning och utdelningspolicy

Utdelning och utdelningspolicy

Utdelningspolicy

Industrivärdens utdelningspolicy är att bolaget ska generera ett positivt kassaflöde före portföljförändringar och efter lämnad utdelning. Detta för att bygga investeringskapacitet över tid och kunna stödja innehavsbolag vid behov. Utdelningen ska vara väl avvägd med hänsyn till verksamhetens mål, omfattning och risk.

Utdelning 2021

Styrelsen beslutade om en ordinarie utdelning om 6,25 (0,00) kronor per aktie samt en extra utdelning om 2,00 kr per aktie för räkenskapsåret 2020. Totalt uppgick utdelningen till 8,25 kronor per aktie motsvarande 3 590 mnkr.

Nyckeltal, utdelning och avkastning

  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Utdelning/aktie, kr 8,25 0,00 5,75 5,50 5,25 5,00 6,00 5,50 5,00 4,50
Utdelningstillväxt, procent n/a neg 5 5 5 neg 14 10 11 13
Direktavkastning C-aktien, procent 3,1 2,7 3,2 2,7 3,1 3,4 4,6 4,5 4,6 5,5
Totalavkastning C-aktien, procent 18 30 -9 22 21 11 16 18 37 -28
Börskurs 31 december C-aktien, kr 265,50 225,90 179,20 202,50 169,80 145,10 136,10 122,30 107,70 82,10

 

Senast uppdaterad: 21 apr 2021