Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer

  1. Startsidan
  2. / Investerare
  3. / Aktien
  4. / Aktiefakta
  5. / Utdelning och utdelningspolicy

Utdelning och utdelningspolicy

Utdelningspolicy

Industrivärdens utdelningspolicy är att bolaget ska generera ett positivt kassaflöde före portföljförändringar och efter lämnad utdelning. Detta för att bygga investeringskapacitet över tid och kunna stödja innehavsbolag vid behov. Utdelningen ska vara väl avvägd med hänsyn till verksamhetens mål, omfattning och risk.

Utdelning

Årsstämman 2020 beslutade om en utdelning om 0,00 (5,75) kronor per aktie, motsvarande 0 (2 502) mnkr. Styrelsen föreslog tidigare årsstämman att besluta om en utdelning om 6,00 kronor per aktie, motsvarande 2 611 mnkr, men på grund av covid-19 pandemin drogs detta förslag tillbaka, se pressmeddelande från den 7 april 2020

I slutet av oktober 2020 meddelande styrelsen att man inte avser att lämna utdelningsförslag innevarande år, se pressmeddelande från den 27 oktober 2020.

Nyckeltal, utdelning och avkastning

  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Utdelning/aktie, kr 0,00 5,75 5,50 5,25 5,00 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00
Utdelningstillväxt, procent neg 5 5 5 neg 14 10 11 13 33
Direktavkastning C-aktien, procent 2,7 3,2 2,7 3,1 3,4 4,6 4,5 4,6 5,5 3,4
Totalavkastning C-aktien, procent 30 -9 22 21 11 16 18 37 -28 48
Börskurs 31 december C-aktien, kr 225,90 179,20 202,50 169,80 145,10 136,10 122,30 107,70 82,10 118,00

 

Senast uppdaterad: 27 okt 2020