1. Startsidan
  2. / Investerare
  3. / Aktien
  4. / Aktiefakta
  5. / Utdelning och utdelningspolicy

Utdelning och utdelningspolicy

Utdelningspolicy

Industrivärdens utdelningspolicy är att bolaget ska generera ett positivt kassaflöde före portföljförändringar och efter lämnad utdelning. Detta för att bygga investeringskapacitet över tid och kunna stödja innehavsbolag vid behov. Utdelningen ska vara väl avvägd med hänsyn till verksamhetens mål, omfattning och risk.

Utdelning

Styrelsen har till årsstämman 2020 föreslagit en utdelning om 6,00 (5,75) kronor per aktie, motsvarande 2 611 (2 502) mnkr. Direktavkastningen den 31 december 2019 uppgick till 2,6 procent respektive 2,7 procent för Industrivärdens A- och C-aktier.

Nyckeltal, utdelning och avkastning

  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Utdelning/aktie, kr 6,00 5,75 5,50 5,25 5,00 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00
Utdelningstillväxt, procent 4 5 5 5 neg 14 10 11 13 33
Direktavkastning C-aktien, procent 2,7 3,2 2,7 3,1 3,4 4,6 4,5 4,6 5,5 3,4
Totalavkastning C-aktien, procent 30 -9 22 21 11 16 18 37 -28 48
Börskurs 31 december C-aktien, kr 225,90 179,20 202,50 169,80 145,10 136,10 122,30 107,70 82,10 118,00

 

Senast uppdaterad: 26 feb 2020