Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer

  1. Startsidan
  2. / Investerare
  3. / Aktien
  4. / Aktiefakta
  5. / Ägarbilden

Ägarbilden

Industrivärden har cirka 199 000 aktieägare. Andelen utländskt ägande är cirka 25 procent.

Ägarförhållande den 30 september 2022

  Antal aktier A-aktier C-aktier Kapital, % Röstetal, %
L E Lundbergföretagen 82 000 000 68 000 000 14 000 000 19,0  25,0
Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse 27 800 000 27 800 000 0 6,4 10,0
Spiltan Fonder 22 309 015 1 519 558 20 789 457 5,1 1,3
Vanguard 13 359 618 7 569 612 5 790 006 2,9 2,7
Fredrik Lundberg inkl bolag 12 397 903 5 946 153 6 451 750 2,9 2,4
BlackRock 9 549 401 4 381 859 5 167 542 2,3 1,8
SCA Pensionsstiftelse 9 081 346 9 081 346 0 2,1 3,3
Essity Vorsoge-Treuhand 9 014 630 9 014 630 0 2,1 3,2
Essity Pensionsstiftelse 8 445 296 8 445 296 0 2,0 3,0
Norges Bank Investment Managment 7 890 278 6 122 031 1 768 247 1,9 2,3
AFA Försäkring 7 546 246 89 704 7 456 542 1,7 0,3
Handelsbanken Fonder 4 679 289 3 587 572 1 091 717 1,1 1,3
Louise Lindh 4 640 922 3 440 922 1 200 000 1,1 1,3
Katarina Martinson inkl bolag 4 636 922 3 436 922 1 200 000 1,1 1,3
Pensionskassan SHB Tjänstepensionsförening 4 479 332 4 479 332 0 1,0 1,6

Ägardata uppdateras kvartalsvis då denna information offentliggörs enligt Aktiebolagslagen. 

Senast uppdaterad: 18 okt 2022