Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer

  1. Startsidan
  2. / Bolagsstyrning
  3. / Vd och ledning
  4. / Ledningen

Ledningen

Helena Stjernholm (1970)
Verkställande direktör
Läs mer

Anställd sedan 2015.
Styrelseledamot sedan 2016.

Aktuella uppdrag
Vice styrelseordförande i Ericsson.
Styrelseledamot i Sandvik och Volvo.

Arbetslivserfarenhet
2008-2015 IK Investment Partners, partner
1998-2008 IK Investment Partners, investeringsansvarig
1997-1998 Bain & Company, strategikonsult

Utbildning
Civ ek.

Innehav
Eget 87 568, närstående fysisk person 1 400, 75 000 köpoptioner.

Karl Åberg (1979)
Vice verkställande direktör, chef för investeringsorganisationen och finansfunktionen
Läs mer

Anställd sedan 2017.

Aktuella uppdrag
Styrelseledamot i Alleima och SCA.

Arbetslivserfarenhet
Åren 2017-2022 var Karl Åberg chef för Industrivärdens investerings- och analysorganisation. 2013-2017 var han partner och bolagsansvarig på Zeres Capital, en långsiktig aktiv ägare i medelstora noterade bolag. 2009-2013 var han partner på CapMan och åren 2002-2008 var han verksam inom Handelsbanken Capital Markets.

Utbildning
Civ ek.

Innehav
Eget 12 450.

Sverker Sivall (1970)
Kommunikations- och hållbarhetschef
Läs mer

Anställd sedan 1997.

Arbetslivserfarenhet
Åren 1997-2010 var Sverker Sivall anställd på Industrivärden som IR-chef, 1994-1997 arbetade han som investeringscontroller på Astra Zeneca.

Utbildning
Civ ek.

Innehav
Eget 17 318.

Jennie Knutsson (1976)
Chefsjurist
Läs mer

Anställd sedan 2015.

Arbetslivserfarenhet
Åren 2015-2017 var Jennie Knutsson anställd på Industrivärden som bolagsjurist, 2006-2015 arbetade hon som biträdande jurist och advokat på Mannheimer Swartling Advokatbyrå.

Utbildning
Jur kand.

Innehav
Eget 7 000.

Uppgift om innehav i utfälld vy offentliggörs årligen i samband med publiceringen av bolagets bolagsstyrningsrapport/årsredovisning, kallelse till årsstämma samt därutöver vid större förändringar.

Adjungerad i ledningen

Sofie Arkelid (1985)
Ekonomichef
Adjungerad medlem av ledningsgruppen sedan 2023

Anställd sedan 2016
Innehav: eget 2 400

Senast uppdaterad: 02 jan 2023